Täna on laste seksuaalse väärkohtlemise vastane päev

18.11.2021

18. novembril on laste seksuaalse väärkohtlemise vastane päev, millega Euroopa Nõukogu juhib tähelepanu laste kaitsmisele seksuaalse väärkohtlemise eest.

Eesti spordis ei ole kohta mis tahes väärkohtlemisele või ahistamisele. Kuid siiski on spordivaldkonnas oma ohud, mistõttu võivad väärkohtlemise ohvriks sattuda just lapsed. Väärkohtlemise peamised riskitegurid spordis on sagedasem füüsiline kontakt, suurem valu- ja vigastustaluvus, autoritaarsed liidrid ning ebavõrdsed võimusuhted sportlaste ja treenerite vahel. Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus (EADSE) teeb igapäevaselt tööd selle nimel, et igal lapsel ja noorel oleks turvaline spordis osaleda. Koostöös partneritega on väärkohtlemise ennetamiseks  välja töötatud spordipersonali käitumisjuhendi nii eesti kui vene keeles, mille põhjal peaksid kõik spordialaliidud ja -organisatsioonid kehtestama oma sisemised reeglid, et märgata ja ennetada võimalikku väärkohtlemist ning osata juhtumite korral ka tõhusalt reageerida.

24. novembril kell 10:00-13:00 korraldab EADSE treenerite koolitusseminari “Treeneri roll turvalise spordi kindlustamisel“, kus selgitatakse lähemalt käitumisjuhendi sisu ning arutletakse, kuidas paremini märgata ja ennetada väärkohtlemist ning lahendada võimalikke juhtumeid. Koolituse päevakavaga on võimalik lähemalt tutvuda SIIN. Huvilistel on võimalik koolitusest osa saada veebiülekande vahendusel, täites eelnevalt registreerumise ankeedi. Kohapeal osalemiseks on kohtade arv selleks korraks täitunud.

Lapsel on õigus austada, hoida ja kaitsta oma keha. Justiitsministeeriumi poolt avaldatud lühi-multifilm aitab õpetada lastele neile arusaadavas keeles nõusoleku andmist või ei ütlemist enda keha osas.

Kui on veendumus, et juhtumi puhul võib tegu olla kuri- või väärteoga, tuleb pöörduda politseisse kohe samal päeval (hädaabinumber 112). Politseile saad teatada ka kirjalikult vastavat vormi kasutades või e-kirja teel ppa@politsei.ee. Seksuaalne väärkohtlemine on kuritegu ning sellest tuleb teavitada politseid.

Lasteabitelefonilt 116 111 saab küsida ka nõuandeid kõigis lastega seotud küsimustes ning saab soovi korral anonüümseks jääda. Võib vestelda ka kirjutades lasteabi.ee lehel ja nõu saab küsida 24/7.

Lastemajad asuvad Tallinnas, Tartus ja Jõhvis, kuid teenus on kättesaadav kõikidele abi vajavatele lastele Eestis. Lastemaja poole saad pöörduda telefonil
5854 5494 või kirjutades info@lastemaja.ee, samuti lasteabitelefonil 116 111. Lastemaja poole võib pöörduda nii tavakodanik kui spetsialist.

Kui sa mingil põhjusel ei söanda ühendust võtta politsei või lasteabiga, siis on olemas veel usaldusväärseid inimesi, kelle poole saad pöörduda:

  • räägi sellest oma lähedastele, keda saad usaldada (sõbrad või pereliikmed)
  • räägi sellest oma spordiklubi või spordialaliidu juhtkonnale;
  • edasta info spordiklubile või spordialaliidule
  • kui sa tunned, et ei saa sellest rääkida spordiklubi/spordialaliidu ametnikele, võta ühendust Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutusega kas telefoni (682 5985) või anonüümse vihjeliini kaudu.