Täna tähistatakse rahvusvahelist spordi arengu ja rahu päeva

6. aprillil tähistatakse ÜRO eestvedamisel juba 10ndat korda rahvusvahelist spordi arengu ja rahu tagamise päeva (International Day of Sport for Development and Peace).

Sport on ajalooliselt mänginud olulist rolli kõigis ühiskondades, olgu see siis võistlusspordi, kehalise tegevuse või mängu vormis. ÜRO spordi ja kehalise kasvatuse juhtivaks üksuseks on UNESCO, kes on veendumusel, et sport on võimas sotsiaalse kaasatuse, soolise võrdõiguslikkuse ja noorte mõjuvõimu suurendamise vahend, mille eelised on märgatavad ka väljaspool staadioneid.

Spordi kaudu omandatud väärtused – nagu aus mäng ja meeskonnavaim – on hindamatu väärtusega kogu ühiskonnale. Spordil on jõud ühendada inimesi, arendada dialoogi ning tekitada mõistmist ja hoolivust. Sel päeval keskendutaksegi sellele, kuidas sport ühiskonda paremaks muudab.

Dopinguvastane võitlus

UNESCO osaleb aktiivselt oma regulatsioonidega ka dopinguvastases võitluses, eelkõige maailma dopinguvastase konventsiooni, samuti rahvusvahelise koostöö, ennetava hariduse ja suutlikkuse suurendamise kaudu. Maailma dopinguvastane konventsioon on ainus sporti käsitlev maailmadokument, mille raames teevad 191 riigi valitsust üle maailma koostööd.

Dopinguvastane võitlus spordis põhineb kahel aluspõhimõttel: 1) nii harrastajate kui tippsportlaste füüsilise ja vaimse tervise kaitse; 2) spordieetika ja -väärtuste säilitamine.

UNESCO peadirektori Audrey Azoulay 2023. aasta sõnumiks on, et sport, nagu koroonaviiruse pandeemia meile meelde tuletas, on inimeste füüsilise ja psühholoogilise heaolu jaoks kesksel kohal. Füüsilise aktiivsuse vähenemine on suur probleem nii füüsilise kui ka vaimse tervise seisukohalt. See on seda murettekitavam, et see puudutab eriti tänapäeva noori.

Liikumisaasta kui liikumisharrastuse ja tervislike eluviiside tekitaja

Eestis on Kultuuriministeerium kuulutanud 2023. aasta liikumisaastaks. Liikumisaasta eesmärk on tekitada ühiskonnas rohkem huvi liikumisharrastuse ja tervislikumate eluviiside vastu ning seeläbi suurendada regulaarse liikumisharrastusega tegelejate arvu Eestis.

EADSE kutsub kõiki üles igal võimalikul viisil osalema liikumisharrastuses ja ausa mängu propageerimisel, seda isiklikult kui ka perede ja sõpradega üheskoos.

Head spordi arengu ja rahu päeva!