Hea treener, klubijuht, spordijuht!

 

Laste väärkohtlemine on tõsine probleem. 2015. aastal läbi viidud uuringu järgi oli ligi 40% Eesti noortest on viimase aasta jooksul kogenud vaimset ja 20% füüsilist vägivalda. 30% Eesti noortest on kogenud seksuaalset ahistamist ning iga kümnes noor on kogenud seksuaalvägivalda. Enamik väärkohtlejatest on laste tuttavad. Paraku esineb väärkohtlemist ka spordis.

Vaadates väärkohtlemise statistikat ja juhtumeid nii maailmast kui ka kodumaalt ning tundes väärkohtlemise toimimismehhanisme, on põhjust karta, et meie ümber on lapsi ja noori, kes kannatavad väärkohtlemise all – toimub see siis spordis või väljaspool sporti. Lapsed ja noored ei oska sageli väärkohtlemise ohumärke ära tunda, veel vähem aga end kaitsta väärkohtlemise ohvriks langemise ja selle tagajärgede eest.

 

Treenerite ning spordiorganisatsioonide esindajate vastutus ja kohustus on õppida ja õpetada tundma väärkohtlemise vorme, tunnuseid ja tagajärgi ning kujundada hoiakuid ja oskusi, mille toel sekkuda ja päästa neid, kes kannatavad väärkohtlemise all. Selleks, et osata väärkohtlemist spordis ära tunda ja ennetada ning vajadusel abi otsida, korraldab Eesti Antidopingu ja Spordieetika sihtasutus 26. novembril tasuta rahvusvahelise koolitusseminari, kuhu on oodatud kõik spordiga seotud inimesed, kes oma töös laste ja noortega kokku puutuvad.

 

Rahvusvahelisel koolitusseminaril saavad osalejad ülevaate füüsilise, vaimse ja seksuaalse väärkohtlemise olemusest ja tunnustest, antakse nõuandeid ennetustegevusteks ja tutvustatakse olemasolevaid tugiteenuseid, mis nõu ja abi saamiseks Eestis kättesaadavad on. Seminar toimub koostöös Justiitsministeeriumi, Kultuuriministeeriumi, Spordikoolituse- ja Teabe Sihtasutuse ning Eesti Olümpiakomiteega.

Registreerumise tähtaeg on 19. november ja seda saab teha siin: http://www.sport.ee/event/552
Koolitusseminar läheb arvesse treenerite erialase täiendkoolitusena mahus 7 akadeemilist tundi.

NB! Kohtade arv on piiratud.