TUE on ingliskeelne lühend sõnast “therapeutic use exemption” ja eestikeelne vaste on raviotstarbeline erand. Kuna TUE on aga antidopingu kogukonnas rahvusvaheliselt tunnustatud mõiste, kasutatakse Eestiski ingliskeelset lühendit.

 

Raviotstarbelist erandit peab sportlane taotlema juhul, kui sportlasel on vajalik tervislikel põhjustel tarvitada keelatud ainet või võtet. TUE saamiseks peab olema täidetud mitu tingimust: keelatud aine (või meetodi) kasutamine peab olema sportlase tervisele vajalik, selle kasutamise tulemusena ei tohi sportlik sooritusvõime muutuda paremaks, kui see oleks tervisliku seisundi taastumisel, ning olemas ei ole muud mõistlikku ravi, mida saaks rakendada keelatud aine või meetodi asemel.

 

TUE-t väljastab riiklik dopinguvastane organisatsioon (Eesti Antidoping), aga ka rahvusvahelised alaliidud. Nüüd on Eesti Antidoping täpsustanud TUE taotlemise korda oma kodulehel. Lisaks on selgitatud, millistel juhtudel, millise taseme sportlased ja millistel spordialadel tuleb TUE-t taotleda etteulatuvalt ning millistel juhtudel piisab, et taotlus esitatakse tagantjärele. Mõlemal juhul peab sportlane tagama, et tal on esitada haiguslugu ja nõutavad dokumendid ravi vajalikkuse tõestamiseks.

 

Loe TUE-korda siit

 

Lisainfo:

Elina Kivinukk
info@antidoping.ee