Tutvu meie meeskonnaga: Juhtivuurija Remo Perli

15.08.2022

Meil on hea meel tutvustada Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA meeskonnaliikmeid, kes aitavad edendada ausat, eetilist ja turvalist sporti ning liikumisharrastust koostöös ühiskondlike, riiklike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Millega Remo praegu tegeleb?

Remo on EADSE juhtivuurija ja nagu nimetus ütleb, siis tegeleb ta rohkem spordi pahupooltega. Remo tegeleb erinevates spordi valdkondades toime pandud rikkumiste tuvastamise, toimunu väljaselgitamise ja lahenduste leidmistega. Samas sisaldab tema töö ka palju ennetamisele suunatud tegevusi – koolitusi, alaliitude, spordiklubide ja sportlaste ning nende vanemate nõustamist. Kuna Remo töötab EADSEs 75% töökoormusega ja 25% koormusega endiselt keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroos, hoiab ta samuti silma peal spordi finantseerimiseks kasutatava avaliku raha (ehk meie kõigi ühise raha) heaperemehelikul kasutamisel.

Millega tegeles Remo enne EADSEt?

Remo on alates 2004. aastast töötanud Eesti Politseis ja viimased 6 aastat keskkriminaalpolitseis korruptsioonikuritegude büroos. Ta on saanud Sisekaitseakadeemias kõrghariduse ja 2020. aastal kaitses ta samas koolis oma magistritööd teemal „Korruptsioonivastased meetmed Eesti spordis“. 

Kuidas Remo EADSEsse sattus?

Magistritöö kirjutamine ja erinevad Interpoli ja Rahvusvahelise Olümpiakomitee poolt läbiviidud spordipettuste teemalised koolitused politseis äratasid huvi spordi nö teisel küljel toimuva vastu ja viisid Remo kokku EADSEs töötavate inimestega. Et rohkem asjadega kursis olla, tundus Remole loomulik panustada ausasse sporti läbi EADSE tegevuse.

Remo teekond ja saavutused EADSEs

“EADSEs töötamine ja spordis toimuvaga tegelemine on ühelt poolt väljakutseid pakkuv ja teisalt ka väga huvitav. Kui dopingureeglite rikkumine kõrvale jätta, on siin valdkonnas palju reguleerimatust, vähest heade lahenduste praktikat ja tihti ka palju emotsioone. Kui politseitöö teeb kohati lihtsamaks tugev õigusruum ja laialdane praktika, siis siin seda veel pole. Palju asju tuleb lahendada sõna otseses mõttes improviseerides, aktiivse suhtlemise ja inimeste lepitamisega. Samas annab see aga võimaluse ülevaate saamiseks valdavatest põhiprobleemidest, õigusalastest lünkadest ning teha sellest järeldused ja ettepanekud seaduste ja/või muude regulatsioonide täiendamiseks. 

Ühelt poolt on politseitöö kindlasti keerulisem, kuna sealsed rikkumiste asjaolud on tihti keerulised ja rohkem peidetud, kuid iga tegevuse ning toimingu jaoks on oma rutiin ja õigusnorm. EADSEs on tihti suureks väljakutseks kohati ilma õigusruumi tugeva toeta jõuda lahendusteni ja õiguse saamise kõrval on sama suur tähtsus õigluse jalule seadmisel. Samas on palju abi rahvusvahelisest koostööst ja sealt saadavatest kogemustest ja praktikast. Heaks näiteks on WADA koolitusprogrammi „Intelligence and Investigations Training Program“ läbimine, kus erinevate riikide uurijad (paljud neist ka endised politseinikud) jagasid kogemusi ja näpunäiteid spordivaldkonnas uurimiste läbiviimiseks,” ütles Remo. Remo on samuti Interpoli ja Europoli kontaktisikuks spordikorruptsiooni teemadel.

Mida meeldib Remole vabal ajal teha?

Remo on pikalt tegelenud ratsaspordi ja karatega. Tänu tema ema töötamisele raamatupoes, on lugemine olnud Remo jaoks juba maast madalast au sees ja eriti meeldivad talle ajalooteemad, biograafiad ja dokumentaalid. Palju energiat ja vaba aega läheb tal ka majapidamises toimetamisele, aga Remo üks nauditavamaid tegevusi on varahommikuti oma kodu terrassil kohvi joomine.

Remo sulest on ilmunud ka 3 teadusartiklit:

Remol on plaanis ka doktorikraadi omandamine ja seda ikka sporditeemadel.