2020. aasta märtsikuust hakkab kehtima uus rahvusvaheline testimis- ja uurimisstandard.

 

Vaata täpsemalt SIIT.

 

Maailma dopinguvastase koodeksi rahvusvaheline testimis- ja uurimisstandard on kohustuslik rahvusvaheline standard, mis on välja töötatud maailma dopinguvastase programmi osana. Rahvusvaheline testimisstandard võeti esimest korda vastu 2003. aastal ja see jõustus 1. jaanuaril 2004. Hiljem on seda muudetud kuus korda. Esimesed muudatused hakkasid kehtima 1. jaanuaril 2009, teised 1. jaanuaril 2011, kolmandad siis, kui testimisstandard nimetati ümber rahvusvaheliseks testimis- ja uurimisstandardiks, mis jõustus 1. jaanuaril 2015, neljandad 1. jaanuaril 2017,viiendad märtsis 2019 ning kuuendad muudatused märtsis 2020.