Vahekokkuvõte Eesti Antidopingu (EAD) tegevustest 2017. aasta I poolel

 

EAD peamisteks ülesanneteks on läbi viia kvaliteetset dopingukontrolli ning erinevatele sihtgruppidele mõeldud antidopingu alast haridustööd, samuti kujundada valdkondlikku poliitikat olles koostööpartneriks nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. Allpool on toodud vahekokkuvõte nimetatud tegevustes 2017. aasta I poolaastal (juulini).

 

Testimine

Esimesel poolaastal on kokku tehtud 193 testi (eelmisel aastal 225). Testide arv on jagunenud järgmiselt:

  • EAD võistlusvälised vere- ja uriinitestid – 85
  • EAD verepassitestid – 36
  • EAD võistlussisesed uriinitestid – 72 (sh ka Eesti spordialaliitude poolt tellitud)
  • Rahvusvaheliste alaliitude võistlussisesed testid – 30
  • Rahvusvaheliste alaliitude võistlusvälised testid – 22

 

Aasta esimesel poolel on testide arv vähenenud seoses testimisbaasi ümberkorraldustega, et vastata WADA nõudmistele. Varasema kolme taseme asemel muutus EAD testimisbaas ühetasemeliseks, kuhu kuulub ligikaudu 60 sportlast. Testimisbaasi sportlastele tuletatakse meelde nende kohustust seoses asukohateabega iga kvartali lõpus, samuti kontrollitakse info õigsust ja antakse puhveraeg info täiendamiseks. Sel aastal on asukohateabega seotud möödalaskmisi olnud kahel korral. EAD juures tegutseb 13 dopingukontrolliametnikku ja -assistenti, kellest kolm on litsentseeritud verevõtjad. Lisaks on alates maikuust EAD töötajaskonnaga liitunud poole kohaga testimiskoordinaator.

 

Haridus ja koolitus 

Seni on 2017. aastal läbi viidud haridustegevusi kokku 1199-le inimesele (2016. aastal oli vastav arv 500), sh tipp- ja noorsportlastele, treeneritele ning kooliõpilastele. Rahvusvahelise projekti prePLAY raames kaasatud puhta spordi saadikud on 2017. aastal asunud tööle käsunduslepingu alusel, nii on EAD meeskonnaga liitunud kümme haridustegevuste läbiviijat, kes on külastanud spordivõistlusi ja koole ning koolitanud ligikaudu 1015 Inimest. Olulise teavituskampaaniana toimus Eestis teistkordselt puhta spordi nädal.

 

Koolitustegevustes on kaasa löönud järgmised spordialaliidud: kergejõustikuliit, suusaliit, kulturismi ja fitnessi liit, rulluisuliit, jõutõsteliit, korvpalliliit, võrkpalliliit, vibuliit, ujumisliit ning kurtide spordiliit.

 

Antidopingu valdkonna kujundamine kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil

Kuna sihtasutus Eesti Antidoping loodi 2007. aastal, tähistatakse 2017. aastal EAD kümnendat sünnipäeva. Sünnipäeva-aasta on hea võimalus pöörata tähelepanu laiemalt erinevatele antidopinguga seotud valdkondadele, nii on kutsutud väliskülalisi ning meeles peetud ka kohalikke koostööpartnereid.

 

2016. aastal käivitus UNESCO-lt rahastuse saanud poliitika kujundamise projekt, mille raames on arendatud koostööd EOK sportlaskomisjoniga ning erinevate valdkonnaga seotud riiklike institutsioonidega.

 

Rahvusvahelisel tasandil osales Eesti Antidopingu esindaja 2017. aasta alguses riiklike dopinguvastaste organisatsioonide kohtumisel Dublinis, et arutada võimalike antidopingu reformide üle. Lisaks on toimunud pidev suhtlus väliskolleegidega, et koordineerida testimistegevust, hallata dopingujuhtumeid ning jagada kogemusi erinevates valdkondades.

 

2017. aasta teises pooles täidab Eesti Euroopa Liidu nõukogu eesistuja rolli ning sellega seoses on Eesti Antidopingul vajalik kursis olla puhta spordi teemade arenguga Euroopa Liidus.

 

Kokkuvõte on koostatud juulis 2017.