Seoses koroonaviiruse Covid-19 globaalse levikuga ja vajadusega tegutseda uues olukorras sarnaste põhimõtete järgi, andis WADA reedel, 20. märtsil k.a maailma riikide antidopinguorganisatsioonidele senisest oluliselt detailsemad käitumisjuhised. Dokument on kättesaadav siit .

 

Juhend on koostatud erinevate riikide antidopinguorganisatsioonide (ADO-de), rahvusvaheliste föderatsioonide ning suurvõitluste korraldajate ning teiste seotud organisatsioonide (nt. Rahvusvaheline Testimisagentuur ITA) ja akrediteeritud laborite ühtse tegutsemise vajadustest lähtudes. Juhendis määratletakse viisid, millisel parimal võimalikul viisil peaks antidopinguvaldkond antud olukorra keerulistes tingimustes tegutsema. ADO-de  juhised käsitlevad valdkondi, millele Covid-19 viiruse levik otsest mõju avaldab nagu sportlaste asukoha teavitamine, dopinguproovide kogumine ning laboritesse toimetamine, dopinguproovide analüüsimine, antidopingu-alased haridusprogrammid, antidopingu reeglite rikkumise uurimisprotsessid, raviotstarbelised erandid TUE-d ning muud tegevused, mida rahvusvaheline antidopinguprogramm ette näeb.

 

Ajal, mil enamus riike, sh Eesti,  rakendab viirusega võitlemiseks karme meetmeid, mõjutab tekkinud olukord oluliselt ka antidopingualaseid tegevusi ja kogu süsteemi tervikuna. Riigipiiride sulgemised, karantiinid, isoleerimised, lendude tühistamine, liikumispiirangud, kontorite sulgemine ja kavandatud spordiürituste ärajätmine takistavad antidopingualast igapäevatööd ülemaailmselt. „Spordimaailm on sunnitud rinda pistma ootamatu olukorraga ning paneb meid kõiki oma igapäevast tegevust ümber koordineerima. Siiski peame vaatama laiemat pilti, kaugemale antidopingust ja spordist – tegu on globaalse hädaolukorraga ja meie prioriteetideks peavad olema tervis, turvalisus ja sotsiaalne vastutus,“ ütles WADA president Witold Banka.

„WADA jätkab antidopinguorganisatsioonide nõustamist ja toetamist tervist säästval ja kaitsval viisil, eesmärgiga säilitada antidopingualase süsteemi toimimine ja terviklikkus niipalju kui see on võimalik. Siinkohal on ülioluline, et kriisi möödudes saaksime koheselt oma valdkonna töö ja toimimise uuesti täismahus käivitada. Tahaksin ka esile tuua kui keeruline on praegustes oludes sportlastel, kes on sunnitud oma treeningprogrammid katkestama ja on teadmatuses, mis saab nende võistlustest tulevikus.“

 

WADA peasekretäri Olivier Niggli sõnul on nad ADO-dele Covid-19 juhendi välja töötanud koostöös kõikide osapooltega ning tuleb mõista, et spordimaailma jaoks on tegu raskeima ajaga üldse. „Antidopinguagentuurid peavad esmalt lähtuma riiklikest nõuetest ja piirangutest ning nõuannetest ja juhistest, mida valitsused neile jagavad. See aitab viiruse levikut ennetada. Sportlased ja spordisüsteemis töötavad inimesed peavad mõistma, et number üks mure on nende endi tervis,“ sõnas Niggli. „Olukord muutub iga päevaga ja testimine jätkub niipalju kui võimalik, rakendades tervise ja hügieeni kaitseks erimeetmeid. Siiski aitavad puhast sporti hetkel kaitsta erinevad tööriistad – näiteks sportlase bioloogiline pass ABP, mis on meie jaoks eesootavateks kuudeks koos eelnevalt võetud proovidega oluline ja väärtuslik lisaprogramm.“

 

Juhul kui kõrgema riskiga spordialade sportlaste testimine on puudulik või vähenenud, edastatakse vastav informatsioon organisatsioonile, et nad saaksid vajadusel oma testimissüsteemi üle vaadata. WADA jätkab antidopinguorganisatsioonidega pidevat koostööd ning antidopinguprogrammide töö monitoorimist, lisaks avaldab WADA oma kodulehelt pidevalt Covid-19 viirusega seonduvaid uudised, mida saab lugeda siit.