WADA avaldas uuendatud antidopingu e-õppe keskkonna ADeL

6. jaanuaril 2021 avaldas Maailma Dopinguvastane Agentuur (WADA) antidopingu e-õppe keskkonna ADeL uuenenud versiooni.

E-õppe keskkonnal on ajakohastatud välimus ning see pakub senisest suuremat valikut kursusi laiematele sihtrühmadele, sh sportlastele, treeneritele, lapsevanematele, meditsiinitöötajatele. Lisaks pakub ADeL ka antidopingu organisatsioonidele senisest paremat tuge ja vahendeid koolitusprogrammide välja töötamiseks.

WADA peadirektor Olivier Niggli: „WADA on seisukohal, et haridustegevusel on suur osatähtus dopinguvaba spordi kujundamisel. Uue ja täiustatud veebipõhise õppekeskkonna käivitamine on selle eesmärgi täitmisel oluline verstapost. ADeL toetab otseselt uue WADA haridusstandardi ISE eesmärke, mille jõustumine 1.jaanuaril 2021 on märkimisväärne edasiminek dopinguvastase hariduspoliitika kujundamisel. See on erinevate sidusrühmade mitme aasta jõupingutuse tulemus, ning  oleme selle üle äärmiselt uhked.“

WADA haridusdirektor Amanda Hudson: „Veebipõhised kursused on hea meetod sihtrühmade koolitamiseks, eriti Covid-19 pandeemia ajal. Uuenenud ADeL pakub  sisulisi ja tehnilisi lahendusi organisatsioonidele, kes vastutavad haridusprogrammide väljatöötamise eest ning pakub meetodeid nende rakendamiseks.“

ADeL õppekeskkond sisaldab uusi kursusi:

– Tokyo 2020 olümpiamängudel osalejatele (sportlastele ja treeneritele)

– rahvusvahelise ja riikliku taseme sportlastele

– registreeritud testimisbaasi (RTP) kuuluvatele sportlastele

– sportlase tugipersonalile (treenerile, vanemale jt)

– (suurürituste) meditsiinipersonalile

Uuenenud keskkonnas on üleval ka juhised, mis puudutavad 2021. aasta WADA koodeksi ja standardite (haridusstandard (ISE), raviotstarbelise kasutamise erand (TUE),  tulemuste haldamise standard (ISRM)) rakendamist.

Uuendused:

  • Õppeprogrammidel on arvuti, mobiiltelefoni ja tahvelarvuti vaated.
  • ADeL keskkond võimaldab mobiilirakenduse „ADeL by WADA“ kaudu lõpetada kursus internetiühenduseta.
  • Kursused on vastavalt rollidele ja algajatele/edasijõudnutele.
  • Lisatud on mängude kontseptsioon: kasutajatel on võimalik õppides koguda punkte.
  • Kursuste siseselt on võimalik esitada küsimusi ning saada vastuseid antidopingu valdkonna spetsialistidelt.
  • Loodud on spetsiaalne ADeL-i kasutajatoe lehekülg, kuhu on koondatud artiklid ja enamlevinud probleemid/KKK, mis on abiks kursuste kasutajatele.

Kuidas uuele õppekeskkonnale ligi pääseda?