EADSE pakub koolitusi erinevatele sihtrühmadele spordipahede teemadel

22.06.2021

Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA (EADSE) (kuni 2019 SA Eesti Antidoping) on korraldanud antidopingu teemalisi koolitusi erinevatele sihtrühmadele vastavalt koostöökokkulepetele, tellimustele ja vajadustele. 2019. aastal laiendati koolitustegevust ning lisandusid ka spordivõistluste manipuleerimisega ning väärkohtlemise ja ahistamise vastase ennetustegevusega seotud teemad.

EADSE koolitustegevus on suunatud spordis osalevate ja spordiga seotud inimeste teadlikkuse tõstmisele, suhtumise kujundamisele ja spordipahede vastasele ennetustööle. Lisaks harrastus-, noor- ja tippsportlastele ning nende tugipersonalile (juhendajad, treenerid, mänedžerid, ametnikud, lapsevanemad, mistahes muud abilised), korraldame külalisloenguid ka üldharidus- ja ülikoolides õpilastele ja õpetajatele. Ühtlasi pakume loenguid ja koolitusi arstidele, meditsiinipersonalile ja teistele huvigruppidele, kes on nii otseselt kui kaudselt spordi- ja terviseteemadega seotud. Antidopingu alase koolitustegevuse süsteemsemaks elluviimiseks on EADSE poolt koostatud 2019. aastal õppekavad:

Antidopingu teemalised koolitused  –  2 ak. ja 4 ak. tundi sportlastele ja treeneritele.

Lisaks antidopingule korraldab EADSE koolitusi ka muude spordipahede teemadel. Väärkohtlemine ja ahistamine spordis on probleem ning lastega töötavad inimesed peavad tundma väärkohtlemise märke ning oskama reageerida selliste juhtumite ja kahtluse korral. Spordiorganisatsioonidel on võimalus siin teadlikkuse tõstmisel kaasa aidata, tellides väärkohtlemise ja ahistamise ennetamise teemalisi koolitusi otse koolitajatelt või läbi EADSE. Tutvu õppekavadega:

Väärkohtlemise ennetamise alased koolitused: 2 ak. tundi ja 4 ak. tundi

Koolituse teemad, maht ja kestus selgub läbirääkimiste käigus ja sõltub konkreetsest sihtgrupist, kogunemise eesmärgist (kas tegu on eraldiseisva koolitusega või on tegu näiteks spordilaagri või muu seminari osaga) ja spordialast. Koolitused viime läbi interaktiivsel moel – lisaks loengule saavad kõik osalejad vabalt kaasa rääkida ja arvamust avaldada. Võimalik on arutada erinevate juhtumite ning kaasuste üle, mis võivad treeneritöös ja spordis üleüldiselt ette tulla.

Koolituste tellimiseks ja lisainfo saamiseks palume ühendust võtta:

Marit Jukk, marit.jukk@antidoping.ee, +372 555 815 45

Statistika

2020. aastal viis EADSE/EAD läbi 40 välistele sihtrühmadele suunatud antidopingu, väärkohtlemise ja kokkuleppemängude alast koolitust, millest võttis kokku osa 1925 osalejat, sh 406  sportlast ja 352  treenerit enam kui seitsmeteistkümnelt spordialalt, 68 spordijuhti või taustapersonali, 979 õpilast ja üliõpilast, 28 õpetajat ja 92 muud isikut. Antidopingu teemasid käsitleti 38, kokkuleppemänge 8 ja väärkohtlemist (koolitajad Brit Tammiste, Aave Hannus, Natalia Inno) 5 koolitusel.

 

WADA avaldas uuendatud antidopingu e-õppe keskkonna ADeL

6. jaanuaril 2021 avaldas Maailma Dopinguvastane Agentuur (WADA) antidopingu e-õppe keskkonna ADeL uuenenud versiooni.

E-õppe keskkonnal on ajakohastatud välimus ning see pakub senisest suuremat valikut kursusi laiematele sihtrühmadele, sh sportlastele, treeneritele, lapsevanematele, meditsiinitöötajatele. Lisaks pakub ADeL ka antidopingu organisatsioonidele senisest paremat tuge ja vahendeid koolitusprogrammide välja töötamiseks.

WADA peadirektor Olivier Niggli: „WADA on seisukohal, et haridustegevusel on suur osatähtus dopinguvaba spordi kujundamisel. Uue ja täiustatud veebipõhise õppekeskkonna käivitamine on selle eesmärgi täitmisel oluline verstapost. ADeL toetab otseselt uue WADA haridusstandardi ISE eesmärke, mille jõustumine 1.jaanuaril 2021 on märkimisväärne edasiminek dopinguvastase hariduspoliitika kujundamisel. See on erinevate sidusrühmade mitme aasta jõupingutuse tulemus, ning  oleme selle üle äärmiselt uhked.“

WADA haridusdirektor Amanda Hudson: „Veebipõhised kursused on hea meetod sihtrühmade koolitamiseks, eriti Covid-19 pandeemia ajal. Uuenenud ADeL pakub  sisulisi ja tehnilisi lahendusi organisatsioonidele, kes vastutavad haridusprogrammide väljatöötamise eest ning pakub meetodeid nende rakendamiseks.“

ADeL õppekeskkond sisaldab uusi kursusi:

– Tokyo 2020 olümpiamängudel osalejatele (sportlastele ja treeneritele)

– rahvusvahelise ja riikliku taseme sportlastele

– registreeritud testimisbaasi (RTP) kuuluvatele sportlastele

– sportlase tugipersonalile (treenerile, vanemale jt)

– (suurürituste) meditsiinipersonalile

Uuenenud keskkonnas on üleval ka juhised, mis puudutavad 2021. aasta WADA koodeksi ja standardite (haridusstandard (ISE), raviotstarbelise kasutamise erand (TUE),  tulemuste haldamise standard (ISRM)) rakendamist.

Uuendused:

  • Õppeprogrammidel on arvuti, mobiiltelefoni ja tahvelarvuti vaated.
  • ADeL keskkond võimaldab mobiilirakenduse „ADeL by WADA“ kaudu lõpetada kursus internetiühenduseta.
  • Kursused on vastavalt rollidele ja algajatele/edasijõudnutele.
  • Lisatud on mängude kontseptsioon: kasutajatel on võimalik õppides koguda punkte.
  • Kursuste siseselt on võimalik esitada küsimusi ning saada vastuseid antidopingu valdkonna spetsialistidelt.
  • Loodud on spetsiaalne ADeL-i kasutajatoe lehekülg, kuhu on koondatud artiklid ja enamlevinud probleemid/KKK, mis on abiks kursuste kasutajatele.

Kuidas uuele õppekeskkonnale ligi pääseda?