EADSE sõlmis lepingu Sportradariga

31.05.2021

Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus (EADSE) sõlmis koostöölepingu ühe maailma juhtiva spordiaususe lahendusi pakkuva ettevõttega Sportradar Integrity Services, et jälgida erinevatel spordialadel kihlveoturul toimuvat ja tuvastada võimalikke pettusi kodumaistel spordivõistlustel alates 2021. aasta oktoobrist.

Sportradar pakub vastavalt lepingule kihlvedude jälgimist ja võimalikest pettustest teavitamist Eestis mängitavatel jalgpalli-, korvpalli-, käsipalli- ja võrkpallivõistlustel, hõlmates üle 1000 mängu aastas, kasutades oma universaalset pettuste tuvastamise süsteemi. Alates 2022. aasta suvest lisanduvad jäähoki, sulgpalli, rannajalgpalli, saalijalgpalli ja kriketi võistlused.

Eelmisel aastal tuvastas Sportradar kogu maailmas üle 500 kahtlase mängu ja nende pettuste tuvastamise süsteem on viimase 15 aasta jooksul teavitanud enam kui 5500 kahtlasest mängust. Sportradar on teinud Eestis edukat koostööd Eesti Jalgpalli Liiduga juba üle 10 aasta, mis jätkub ka edaspidi.

Eelmise aasta detsembris sõlmis EADSE halduslepingu Kultuuriministeeriumiga, millega volitati EADSE-le spordivõistlustega manipuleerimise riikliku kontaktpunkti ülesanded. Selle lepingu järgi on üheks ülesandeks ka võtta vastu, koondada ja analüüsida teavet tavatutest ja kahtlastest, Eestis toimuvate spordivõistluste kohta sõlmitud kihlvedudest.

„Oleme Sportradari lepinguga väga rahul, kuna see annab meile esialgse ülevaate, kui suur probleem spordivõistlustega manipuleerimine Eestis on ning samas on see ka väga heaks sammuks täitmaks meie halduslepingut Kultuuriministeeriumiga,“ kommenteeris sõlmitud lepingut EADSE juhatuse liige Henn Vallimäe.

Sportradari vastavat uudist saab lugeda SIIT.

jkl

Allikas: www.sportradar.com

Iga viies tippspordis osaleja on kokku puutunud spordivõistluste manipuleerimisega

05.05.2021

Laiaulatuslik Erasmus+ uuring Euroopa riikide seas näitab, et ligi 20% spordis osalejatest on kokku puutunud otseselt või kaudselt spordivõistluste manipuleerimisega ehk kokkuleppemängudega.

Kokkuleppemängud on teadaolevalt ülemaailmselt levinud probleem ning kogu spordimaailma kahjustav tegevus. Genti ülikooli koordineeritud suureulatuslikus rahvusvahelises uuringus analüüsiti kokkuleppemängude levikut 7 Euroopa riigis (Austria, Belgia, Horvaatia, Prantsusmaa, Holland, Sveitš ja Ühendkuningriigid). Esmased uuringutulemused näitavad, et enam kui 5000 vastajast on 20% saanud otseselt pakkumise kokkuleppemänguks. 18% uuringus osalejatest vastas, et nad tunnevad isiklikult ühte või mitut isikut, kelle poole on pöördutud kokkuleppemängu pakkumisega. Lisaks tunnistas 8% vastajatest, et nad on ka ise teinud kellelegi pakkumise spordivõistluste manipuleerimiseks.

Spordikihlvedudega seotud kokkuleppemängude puhul panustatakse teadlikult mängule, kus manipuleeritakse otseselt kas võistluse tulemusega või mõne konkreetse sündmusega võistluste ajal. Vaid 10% vastanutest, kes olid kokku puutunud kokkuleppemängudega märkisid, et neile tehti pakkumine panustada manipuleeritavale mängule eesmärgiga teenida raha.  Ligi 40% vastanutest märkis, et tundsid tugevat survet kokkuleppemängus osalemiseks ning 36% uuritavatest vastas, et neid ajendas võistlusi manipuleerima pakutava tasu suurus või rahalised raskused.

Spordivõistlustele panustamine ning võimalik manipuleerimine on ülemaailmselt märkimisväärne probleem, kuid paraku selle mastaapsust alahinnatakse ning ei teadvustata probleemi tõsidust. ERASMUS+ projekt on seega sihiks võtnud vastavate tegevusmeetmete ja tööriistade väljatöötamise, mis käsitlevad spordivõistluste manipuleerimise ennetamist. Ühtlasi selgub uuringust, et suur hulk vastanute hulgast (48%), kellele on tehtud pakkumine kokkuleppemänguks, ei ole sellest mitte kunagi teada andnud. Vaid mõnel üksikul korral anti sellisest tegevusest teada anonüümse vihjeliini kaudu teatud organisatsioonile või politseile. Sellest võib järeldada, et inimesed ei ole kas teadlikud vihjeliini olemasolust ja/või kardetakse sageli oma kahtlustest või teadmisest teada anda. Seega on lisaks üleüldisele teadlikkuse tõstmisele ja teavituskampaaniate loomisele äärmiselt oluline kaitsta neid inimesi, kes on otsustanud kas kokkuleppemängu juhtumit  üles tunnistada või ebaõigest tegevusest teatada.

Sportlastel tuleb järgida lihtsaid reegleid:

  • Ära panusta enda spordialal!
  • Ära manipuleeri, anna alati endast parim!
  • Ära jaga siseinformatsiooni!
  • Teata toimuvast! Informeeri koheselt EADSE vihjeliini, kui märkad kahtlast tegevust või oled sellest teadlik.

 

Ülevaatlikud videod spordivõistlustega manipuleerimise olemusest ja tagajärgedest.

Lisalugemist spordivõistluste manipuleerimise vastasest ennetustööst.

Allikas:

Nearly 20% of people in sports confronted with (in)direct match-fixing proposals. 2021. Universiteit Gent. https://www.ugent.be/en/news-events/matchfixing.