Põhjamaade antidopingu organisatsioonide vahel on pikaajaliselt toiminud tihe koostöö, et edendada dopinguvastast ennetustegevust. Sarnane koostöövorm on toiminud alates 2022. aastast ka Balti riikide antidopingu organisatsioonide vahel. Kuna mõlemad regioonid tajusid sarnaseid jooni oma tegevustes antidopingu programmide elluviimisel, otsustati korraldada ühine kohtumine kõigi Põhjamaade ja Balti riikide esindajate vahel.


Pildil WADA president Witold Bańka kolleegidega arutamas 

“Tunneme, et meil on mitmeid ühiseid huve ning sageli võtame aluseks sarnased lähenemisviisid ja põhimõtted rahvusvahelistes dopinguvastastes küsimusetes. Lisaväärtust antud kooslusele annab kindlasti kompetents ja kogemuste vahetamine”, sõnas Norra antidopingu tegevjuht Anders Solheim.  


Pildil Marit Jukk koos teiste NADO liikmetega

Põhjamaade antidopingu organisatsioonide koostöö ulatub 1980. aastatesse ning antud regiooni antidopingu konventsioon loodi 1987. aastal. 1990. aastatel tegid kahe piirkonna riigid koostööd mitmes valdkonnas, sealhulgas dopinguvastases ennetustegevuses.  

„Mitmed meie sportlased reisivad ja võistlevad antud riikides ning seetõttu on oluline omavaheline koostöö, näiteks dopingukontrolli teostamiste koordineerimine. See on olnud Põhjamaade koostöö üks tugevustest ja loodame luua sarnase koostöövormi  Balti regiooniga“, ütles Solheim. 

Kohtumisest võttis osa ka WADA president Witold Banka.

“President Banka kinnitas oma osalemisega antud kohtumisel, et antidopingu organisatsioonide omavahelise koostöö tugevdamine on oluline dopinguvastase ennetustegevuse edendamisel”, ütles Marit Jukk. Antud koosviibimisel oli presidendil võimalik kohtuda Põhjamaade ja Balti riikide esindajatega, arutleda võimalike väljakutsete ning arengusuundade üle. 

Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutust esindas antud kohtumisel Marit Jukk, asendades juhatuse liiget Henn Vallimäed.


Pildil Marit Jukk esindamas EADSEd Oslo kohtumisel