10. – 12. oktoobril osalesid EADSE töötajad Euroopa Liidu poolt rahastatud õpirännakul Oslos, Norra Antidopingu Agentuuris. Õpirände tulemusena loodi alus tulevaseks koostööks ning õpiti Norra kolleegidelt, kuidas nemad dopinguvastast võitlust ellu viivad.

Sarnaselt Soomele ja Taanile, teostavad ka norralased dopinguvastast ennetustööd harrastussportlaste seas. Koostöölepingud on sõlmitud ligikaudu poolte Norras tegutsevate spordikeskustega, kus viiakse läbi testimisi ning koolitatakse nii personali kui ka spordiharrastajaid dopingu tarvitamise negatiivsetest mõjudest.

Norra Antidopingu Agentuur on välja töötanud muljetavaldava programmi „Hercules“, vähendamaks anaboolsete steroidide kasutamist noorukite seas. Lisaks, kuna Norras pööratakse suurt tähelepanu kriminaalide rehabiliteerimisele, on antud programm laienenud edukalt ka vanglatesse. Hercules’i programm ühendab teoreetilised antidopingu loengud praktilise jõutreeninguga, kus programmis osalevatele kinnipeetavatele tutvustatakse dopingu kasutamise positiivseid ja negatiivseid mõjusid, erilist rõhku pannakse anaboolsete steroidide kasutamisele, mille kõrvalmõjuna esineb palju terviseprobleeme. Tihtipeale ei teadvustata, et halb meeleolu ja agressiivne käitumine on samuti anaboolsete steroidide kasutamise üheks kõrvalmõjuks ning võib samuti olla põhjuseks, miks satutakse kuritegelikule teele. Projekti tulemusena kinnitasid osalejad, et programmi läbimisel paranes lisaks füüsilisele võimekusele ka nende vaimne tervis ning mõjus positiivselt nende meeleolule ja eneserahulolule.

Norra Antidoping teeb tihedat koostööd politseiga, et tabada dopinguainetega äritsejate ja -tarvitajate võrgustikke. Antidopingus töötavad politseinikud, kes oma kogemustepagasiga toetavad nii dopinguainete kasutajate ja nendega kaubitsejate vahelevõtmist. Erasmus+ õpirände raames erinevate Põhjamaade riikide külastamise tulemusena on ilmnenud, et dopingu kasutamise ennetamiseks on järjest enam vaja edendada tihedat koostööd testimis- ja uurimisvaldkonna ekspertide vahel nii regionaalsel kui rahvusvahelisel tasandil.

Lisaks eelnevale tegutseb Norra Antidoping selle nimel, et aidata ja nõustada antidopingu organisatsioone üle maailma. Partnerlust on rakendatud näiteks Hiina, Keenia ja Gruusia antidopingu agentuuridega, et suurendada nende võimekust. Nähes, kui efektiivselt töötavad antidopingu organisatsioonid Põhjamaades, tunneme, et regionaalsest koostööst Skandinaaviamaades on meil üht-teist õppida.Samuti on pandud alus läbirääkimistele moodustamaks ühine koostöögrupp Balti- ja Skandinaaviamaade vahel.

Teisel õppepäeval osalesid EADSE töötajad koos Norra Antidopingu töötajatega NAPMU (Nordic Athlete Passport Management Unit) koostöögrupi kohtumisel, kus arutati koos esindajatega rahvusvahelistest organisatsioonidest AIU (Athlete Integrity Unit), ITA (International Testing Agency) ja WADA (World Anti-Doping Agency) tehtud ja käimasolevaid projekte seoses sportlaste bioloogiliste passide monitoorimisega.

Kohal olid erinevate riikide antidopingu organisatsioonide eksperdid, kes jagasid praktilisi kogemusi seoses uue ABP (Athlete Biological Passport) mooduliga ning räägiti uutest võimalikest andme- ja -vereanalüüsimeetoditest. Uued teadmised ja oskused sportlaste bioloogilise passi tõlgendamisel tulevad EADSE töötajatele edaspidises töös kasuks.

EADSE ja Norra Antidopingu kolleegid kogemusi jagamas

 

Selle pildi alt-atribuut on tühi. Failinimi on image-2.png

Rahastatud Euroopa Liidu poolt. Avaldatud seisukohad ja arvamused kuuluvad autoritele, ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti (EACEA) seisukohti ja arvamusi. Euroopa Liit ega EACEA nende eest ei vastuta.