30. augustil tunnustasid Eesti Vabariigi president Alar Karis ja justiitsminister Kalle Laanet vägivalla vastu ennetajaid ja võitlejaid. Kaheksa silmapaistvat tegijat pälvisid vägivallaennetuse tunnustusauhinna, kes oma algatuse, käitumise või muu tegevusega on möödunud aasta jooksul märkimisväärselt panustanud vägivallaennetusse Eestis.

Tunnustuse andjate sõnul on “Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus olnud meie ühiskonnas noorte sporditurvalisuse eestkõneleja ja suunanäitaja. 

Nad on pööranud suurt tähelepanu füüsilisele ja vaimsele väärkohtlemisele noortespordis. Sihtasutuse eestvõttel on kahel viimatisel aastal noorsportlaste turvalisema spordikultuuri arendamiseks ellu kutsutud mitu algatust, mida Eestis pole varem tehtud. Näiteks töötati välja spordipersonali käitumisjuhend ning juhend ja juhis noorte väärkohtlemise ennetamiseks ning juhtumite lahendamiseks. Samuti töötati välja õppekava „Turvalise ja üksteise arengut toetava keskkonna tagamine spordis“ ning tehti koolitusi vägivallaennetuse ja sporditurvalisuse tagamiseks. Valmis ka vihjeleht „Spordivalvur“, kus saab spordis kehtestatud reeglite rikkumistest sihtasutusele turvaliselt teada anda. Sihtasutuse pingutuste tulemusel on paranenud teadlikkus turvalisest spordikultuurist, mille tõttu oskab üha suurem hulk inimesi märgata ja sekkuda noorte kaitseks. Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse tunnustamine annab ühiskonnale selge sõnumi, et noorte vaimne ja füüsiline väärkohtlemine pole ka spordis aktsepteeritav.”

Oleme tänulikud ja uhked, et saame aidata ja muuta Eesti sporti turvalisemaks!

EADSE pälvis Eesti Vabariigi presidendi ja justiitsministri vägivallaennetuse tunnustusauhinna

Fotol EADSE esindaja Henn Vallimäe tunnustusauhinda üle võtmas (pildil Eesti Vabariigi president, justiitsminister ja 7 tunnustuse pälvijat). Piltide Autor: Arno Mikkor

EADSE pälvis Eesti Vabariigi presidendi ja justiitsministri vägivallaennetuse tunnustusauhinna

Fotol EADSE liikmed. Vasakult juhtivuurija Remo Perli, koolitustegevuse koordinaator Julija Mõnnakmäe, sporditurvalisuse koordinaator Ilona Kivisik ja juhatuse liige Henn Valllimäe.