Õnnelik spordilaps on laps, kes naudib spordis osalemist. Sportimine peab toetama lapse füüsilist ja vaimset heaolu. Õnnelik spordilaps harrastab sporti mitte sellepärast, et keegi teda sunnib või selleks, et tulemuste eest raha makstakse, vaid sellepärast, et ta ise soovib sporti teha, siis tunneb laps spordist rõõmu. Toetava spordikeskkonna tulemusel paraneb sportlik sooritus. Lisaks treenerile on väga oluline roll vanematel, kes last sporditegevustes toetavad. Oluline on leida õige tasakaal nii spordiga seotud ootuste kui ka mängu ja naudingu vahel. Ka vanemate ülesandeks on tähelepanu pöörata sellele, et laps saaks tegeleda spordialaga, mis talle rõõmu pakub, et ta saaks piisavalt puhata, sööks tervislikult, oleks kaitstud vigastuste eest jne.

Vanem, kelle laps osaleb spordis võiks läbi lugeda Taavi Sumbergi raamatu „Õnnelik spordilaps“. Raamat aitab vanemal aru saada, millega peab tema kui lapsevanem arvestama. Kõik raamatus käsitletud teemad on tõenduspõhised ja kogemusi jagavad ka meie endi tunnustatud treenerid. Psühholoogiliste mõjude osas annab selgitusi spordipsühholoog Aave Hannus. Selleks, et lapsevanemana mõista, kuidas toetada enda lapse spordi tegemist, on vajalik omada teadmisi, sest üksnes enesetarkusest võime kasu asemel hoopis kahju teha.

Raamatu sihtrühmaks on lapsevanem, kelle laps spordis osaleb kuid kindlasti on raamat abiks ka treeneritele ja kõikidele spordis osalejatele, sest see aitab luua ühtsete tegevuste ja ootuste toetusel positiivse ja turvalise spordikeskkonna. Vaid üheskoos saame anda panuse õnnelike spordilaste rohkusele.

Head lugemist!