Spordinädala raames külastas EADSE koole üle Eesti25. – 29. september toimus järjekordne üleeuroopaline liikumiskampaania ehk spordinädal, mille eesmärk on tähelepanu suunata inimeste aktiivsusele ja tervislikele eluviisidele. Kampaania raames toimusid üle Eesti erinevad spordiüritused, kus osales Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus juba seitsmendat korda, pakkudes koolidele külalistunde. Tundide eesmärk oli suurendada teadlikkust ning pöörata tähelepanu nii spordi rõõmudele kui ka pahedele. Kui varasematel aastatel pakkus EADSE külalistunde peamiselt ausa mängu ja dopingu teemadel, siis sel aastal said koolid tellida külalistunni teemal „Kiusamine spordis“. Lisaks said gümnaasiumi klasside õpilased läbida kokkuleppemängude e-koolituse.

Külalistunnid viidi läbi üle kogu Eesti. Kokku osales külalistundides üle 900 kuulaja, kellest 42 olid õpetajad. Vanuseliselt olid õpilased jaotatud kahte gruppi (7 – 9 klass ja 10 – 12 klass). Selle aasta populaarsemaks teemaks kujunes „Kiusamine spordis“, kus koos õpilastega arutati, millised on võimalikud kiusamise liigid, juhtumid, tagajärjed, kuidas käituda kui märkad kiusamist või oled ise ohvri rollis.
Ausa mängu ja antidopingu tundide raames näidati õpilastele dopingukontrolli protseduuri, mis kujunes kõikides koolides toimunud külalistunni kõige huvitavamaks osaks.

EADSE peab oluliseks tuletada lastele ja noortele meelde, et mistahes negatiivsele käitumisele, keelatud ainete kasutamisele ei ole turvalises spordikeskkonnas kohta.