Tallinnas toimus rahvusvaheline spordivõistlustega manipuleerimise vastase võitluse teemaline seminar 

09.02.2024

7. ja 8. veebruaril toimus Tallinnas Integrisport 3.0 projekti raames spordivõistlustega manipuleerimise vastase võitluse teemaline seminar. Koos EADSEga oli ürituse kaaskorraldajaks  projekti koordinaator ja sisuekspert CSCF Foundation for Sport Integrity.  
Siiani on projekti põhifookus olnud kokkuleppemängude vastasel võitlusel ning erinevate sidusrühmade kaasamine, kuid Tallinnas oli suurema tähelepanu all lisaks ka e- sport ning sellega kaasnevad võimalikud ohud.  

Fotol seminaril osalejad

„EADSEle on oluline, et seminar andis meile võimaluse kaasata oma aruteludesse e-spordi kogukonna eestvedajaid ning edaspidi leida partneritena koostöös viise, kuidas meie noored panna paremini mõistma ausa spordi väärtusi ja hoida eemale spordi pahupoolest,“ lisas EADSE juhtivuurija Remo Perli. “Samuti on väga oluline liikuda edasi Eesti karistusseadustiku muutmisega. Paljud eksperdid tõid seminaril välja, et spordivõistlustega manipuleerimise erisäte on vajalik.” 

Seminaril oli üle 45 osaleja, 25 organisatsioonist, sh need, kes esinesid nii ettekannetega kui paneelaruteludel. Osalejatele tutvustati spordivõistlustega manipuleerimise ja organiseeritud kuritegevusega seotud erinevaid aspekte. Arutelud hõlmasid nii traditsioonilist sporti kui ka e-sporti. Osalejate seas olid Politsei- ja Piirivalveameti, Prokuratuuri, Maksu- ja Tolliameti, ministeeriumite, spordikihlveo ettevõtete ning spordiorganisatsioonide esindajad. Olulist teavet andsid üritusele lisaks projekti rahvusvahelised partnerid Hispaania politsei, ULIS, FIFpro ja Rahvusvaheline Olümpiakomitee. 

Fotol vasakult: Remo Perli, Andri Allas, Hannes Jürgen Stalde, Tarvi Pürn, Martti Raju

” Eestis toimunud seminari eesmärk oli edastada selge sõnum kõigile seotud osapooltele: pettuste oht nii traditsioonilises spordis kui ka e-spordis on suur väljakutse, mis nõuab sügavamat mõistmist ja koostööd. Lisaks keskendusime silla loomisele riigiasutuste ja e-spordi kogukonna vahel, tuues esile konkreetsed kitsaskohad ja rõhutades spordi aususe säilitamiseks vajalikku tuge,” ütles CSCF Foundation for Sport Integrity direktor Norbert Rubicsek. “Erinevate organisatsioonide aktiivne osalemine antud küsimustes oli südantsoojendav. Oleme kindlad, et see seminar on oluliselt tugevdanud sidusrühmade lähenemist spordikuritegevuse vastu võitlemisele, eriti aga kiiresti areneval e-spordi maastikul.“ 

Integrisport 3.0 on Euroopa Liidu poolt kaasrahastatav projekt, mis loodi selleks, et pakkuda teoreetilist ja praktilist tuge õiguskaitse- ja kohtuasutustele kokkuleppemängude vastases võitluses kuues projektis osalevas riigis: Austrias, Bulgaarias, Eestis, Kreekas, Rumeenias ja Hispaanias.  

EADSE võeti ULIS’e ametlikuks liikmeks 

18.12.2023

EADSE võeti vastu United Lotteries for Integrity in Sports (ULIS) liikmeskonda. EADSE ja ULISe koostöö on toiminud juba peaaegu 2 aastat ning nüüd võeti EADSE kui Eesti riiklik kontaktpunkt ka organisatsiooni ametlikuks liikmeks. 

ULIS on mittetulunduslik riiklike loteriide ühendus, mille eesmärk on kaitsta spordi ausust ja põhiväärtusi korruptsiooni, eriti aga spordivõistlustega manipuleerimise eest. Lisaks teeb ULIS tihedat koostööd ka erinevate spordiorganisatsioonide ja riigiasutustega. ULIS pakub erinevaid ennetavaid ja toetavaid teenuseid, nagu näiteks kihlveoturu monitoorimine, võimalike pettuste tuvastamine, aruandlus ja koolitamine.

EADSE toimib Eestis spordivõistlustega manipuleerimise vastase riikliku kontaktpunktina. Kontaktpunkti üheks ülesandeks on koguda teavet kahtlastest kihlvedudest või kokkulepetest, mis on sõlmitud Eesti spordis ning vajadusel edastada infot ja hoiatusi vajalikele organisatsioonidele. Lisaks ULISele teeb EADSE kihlveo toimuva jälgimiseks koostööd ka Sportradari ning IBIAga (International Betting Integrity Association). 

ULISe president Gilles Maillet tervitas EADSEt uue liikmena ning lisas: “See koostöö on osa meie pidevatest jõupingutustest tagada spordi ausus ning ausad võistlused kogu maailmas.” 

ULISe uudist saab lugeda siit.