Homme, 18. novembril on laste seksuaalse väärkohtlemise vastane päev, millega Euroopa Nõukogu juhib tähelepanu laste kaitsmisele seksuaalse väärkohtlemise eest. Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus (EADSE) paneb südamele spordiorganisatsioonidele, et neil oleks paigas reeglid väärkohtlemise märkamiseks, ennetamiseks ja juhtumite menetluseks.

„Kõigil lastel on õigus olla kaitstud vägivalla, ärakasutamise ja väärkohtlemise eest. Olümpiakomitee eestvedamisel on järgmisest aastast sporditurvalisus ka osaks treenerite tasemekoolitusest,“ ütles EADSE juhatuse liige Henn Vallimäe.

EADSE juhatuse liige märkis, et Tartu Ülikooli psühholoogia instituudis on EADSE tellimisel valminud turvalise spordi seireuuring, mis on Eesti spordis esimene selleteemaline käsitlus.

„Kuigi suur osa vastajaid väitis, et nad pole väärkohtlemisega kokku puutunud, oli siiski neid inimesi, kes on kogenud näiteks, kuidas treener puudutab treenitavat seksuaalsel viisil või ahvatleb treenitavat seksuaalselt,“ lausus Vallimäe. „Märkimist väärib asjaolu, et kiusamist ja füüsilist väärkohtlemist kirjeldasid sagedamini tippsportlased. Uuringu tulemused loovad lähtepunkti väärkohtlemise ennetamise teaduspõhiste strateegiate väljatöötamiseks,“ lisas ta.

Vallimäe kutsus üles kõiki spordialaliite ja -organisatsioone kehtestama oma sisemisi käitumisreegleid väärkohtlemise ennetamiseks, märkamiseks ning juhtumite menetluseks. Novembri lõpus käivitab EADSE veebikursuse väärkohtlemise ennetamisest spordis, mis on suunatud nii treeneritele, spordipersonalile, sh ka lapsevanematele.

Alates 2019. aastast pakub EADSE spordiorganisatsioonidele koolitusi ja seminare ning koostab vastavaid info- ja juhendmaterjale. Kodulehelt leiab ka spordiorganisatsiooni kodukorra näidisjuhendi ja spordipersonali käitumisjuhendi laste ja noorte väärkohtlemise ennetamiseks ning juhtumite lahendamiseks.

Selle pildi alt-atribuut on tühi. Failinimi on pexels-photo-8941567-1.jpeg

Kuidas väärkohtlemise kahtluse korral käituda?

  • Lastekaitseseadus näeb ette, et iga inimene, kes märkab abivajavat last, peab teatama sellest kohaliku omavalitsuse üksusele või lasteabitelefonil 116 111.
  • Lasteabitelefonilt saab küsida ka nõuandeid kõigis lastega seotud küsimustes ning saab soovi korral anonüümseks jääda.
  • Kui on veendumus, et juhtumi puhul võib tegu olla kuri- või väärteoga, tuleb pöörduda politseisse kohe samal päeval. Seksuaalne väärkohtlemine on kuritegu.
  • Edasta info spordiklubile või spordialaliidule. Kui sa tunned, et ei saa sellest rääkida spordiklubi/spordialaliidu ametnikele, võta ühendust Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutusega kas telefoni (682 5985) või anonüümse vihjeliini kaudu.

EADSE vihjelehel Spordivalvur spordivaldur.eadse.ee saab sihtasutusele turvaliselt teada anda spordis kehtestatud reeglite rikkumistest, sh väärkohtlemisest või muust eetikarikkumisest.

Tutvu turvalise spordi seireuuringuga siin.