WADA esindaja külastas EADSEt

19.12.2023

Eelmisel nädalal toimus EADSEs tähelepanuväärne sündmus, sest esimest korda külastas Eesti kontorit WADA esindaja. Stefan Trinks, kes koordineerib Ülemaailmses Dopinguvastases Agentuuris Euroopa NADOsid ehk riiklikke antidopingu agentuure (Manager, Government and NADO relations Responsible), külastas EADSEt 12.-13. detsembril.

Külastuse eesmärgiks oli saada ülevaade EADSE tegemistest ehk mis on praegune seis, kuidas ja mis antidopingu valdkonnad on arenenud, mis on meie tulevikuplaanides ning millised on väljakutsed. Muu hulgas tutvustati Kultuuriministeeriumi poolt hiljuti valminud dopingu leviku uuringut Eestis, mis kajastab Eesti tippspordi hetkeseisu. Kui esimesel päeval keskenduti täielikult antidopingu teemadele, siis teisel päeval käsitleti nii turvalise spordi kui spordivõistlustega manipuleerimise valdkondi ning arutleti rahvusvahelise koostöövõimaluste üle.

Kohtumise tegi edukaks Stefani avatus koostööle, tänu millele on meil edaspidi oma inimene WADAs, kes toetab meid kõikides antidopingu küsimustes.

Stefan Trinks ja EADSE esindajad

WADA Play True päev juhib tähelepanu Ukraina sõjale

08.04.2022

Alates 2014. aastast tähistatakse iga aasta aprillis ülemaailmselt WADA Play True päeva, mis on pühendatud ausale spordile ning pööratakse erilist tähelepanu ausa mängu põhimõtete teadlikkuse tõstmisele nii spordiga seotud inimeste kui kogu üldsuse seas. 

Sel aastal kaalus WADA Ukraina sõja valguses Play True päeva edasilükkamist. Pärast arutelusid erinevate osapooltega üle maailma otsustati siiski rahu sõnumiga kampaania kasuks „Play True for Peace“ (Aus Mäng rahu nimel). Ausale spordile omased väärtused nagu õiglus, ausus ja reeglite austamine on alati olnud osaks WADA Play True päeva sõnumist ning sel aastal soovitakse tähelepanu juhtida eeskätt Ukraina sõjale. Ajal, mil paljudel sportlastel ei ole võimalik täielikult pühenduda spordile, on oluline üksteist toetada ning teadvustada üldsust maailmas toimuvast. 

Ott Kiivikas: „Ausa spordi põhimõtete järgimine on olnud alati minu jaoks esmatähtis. Ukrainas puhkenud sõja tõttu olen otsustanud astuda Kaitseliitu, et vajadusel paremini suuta kaitsta oma kodumaad, Eestit. Tulenevalt olukorrast on paljude profisportlaste jaoks sport muutunud teisejärguliseks ning eelistatakse kaitsta oma kodumaad, mil paljudel on esmaseks võitluseks ellujäämine. Me peame ühiselt tegutsema selle nimel, et valitseks rahu ning ühiskonnas oleks taas võimalik tegeleda oma hobide ja eneseteostusega.“

Foto: Eduard Iganus

Levita sõnumit ning postita ka endast pilt koos Play True päeva raamiga sotsiaalmeediasse.

EADSE kutsub üles osa võtma WADA „Play True“ päevast

09.04.2021

9. aprillil tähistatakse Maailma Dopinguvastase Agentuuri (WADA) eestvedamisel ülemaailmselt Play True (ausa mängu) päeva.

Dopinguvaba spordi kindlustamine on WADA igapäevane põhitegevus ning iga aasta aprillis pööratakse erilist tähelepanu ausa mängu põhimõtete teadlikkuse tõstmisele nii spordiinimeste kui üldsuse seas. Play True päeva korraldamine sai inspiratsiooni 2013. aastal toimunud WADA hariduskonverentsist, milles osales 17 Lõuna-Ameerika riiki. Kui esmalt algas päeva tähistamine tagasihoidlikult konverentsist osa võtnud riikide initsiatiivil, siis juba 2020. aastal kaasas Play True sotsiaalmeediakampaania ligi 50 miljonit inimest üle maailma.

Play True päeva kampaania 2021. aasta teemaks on „Mida tähendab Sinu jaoks aus mäng?“. WADA president Witold Banka kutsub üles kõiki sportlasi, dopinguvastaseid organisatsioone, spordiorganisatsioone, spordivaldkonnas tegelevaid isikuid, kuid ka kooliõpilasi, õpetajaid ja lapsevanemaid üles osalema WADA Play True sotsiaalmeediakampaanias. Sarnaselt eelmistele aastatele pakub WADA Play True märgiga visuaale, mida kõik soovijad saavad koos enda pildiga postitada sotsiaalmeediasse. Kõiki osalejaid julgustatakse sealjuures jagama ka oma isiklikke ausa mängu põhimõtteid.

Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus (EADSE) on avaldanud Play True päeva raames oma Facebooki lehel Eesti sportlaste nägemusi ausa mängu kohta. Kutsume lisaks üles kampaaniast osa võtma kõiki huvilisi, milleks tuleb WADA kodulehel avaldatud Play True pildiraam kombineerida enda pildi ja sõnumiga. Erinevaid pildiraame ja GIF-e on loodud kasutamiseks nii Facebookis, Instagramis kui ka Twitteris ning neid saab alla laadida WADA kodulehelt.

 

Kuidas „Play True“ pildiraame kasutada?

  1. Laadi alla enda valitud pildiraam (roheline, kollane, lilla või sinine).
  2. Vali välja pilt, mida soovite raami sisse paigutada.
  3. Kahe pildi kombineerimiseks kasuta näiteks rakendust Photoshop või tasuta redigeerimistarkvara Pixlr.
  4. Pixlr-i keskkonnas laadi alla kõigepealt pilt endast, seejärel sisesta uuesti „lisa pilt“ ning laadi alla valitud „Play True“ pildiraam ning vajadusel lõika pilti sobivasse suurusesse.
  5. Salvesta pilt PNG või JPG formaadis ning jaga enda sotsiaalmeedia kontol.

Sotsiaalmeediasse postitades kasuta hastage #PlayTrue #PlayTrueDay. Ülevaatlik kokkuvõte postitustest on ka nähtav WADA kodulehe sotsiaalmeedia seinal.

 

Pildinäide EADSE juhatuse liikmelt Henn Vallimäelt:

„Minu jaoks tähendab „Play True“, et sport peab olema aus! Aus sport peab ka tunduma aus!“

WADA nõuanded sportlastele ja Covid-19 Q&A

26.02.2021

25. veebruaril 2021 toimus Maailma Dopinguvastane agentuuri WADA veebiseminar, mis andis ülevaate Covid-19 pandeemia mõjust maailma dopinguvastasele programmile ja vahetuid nõuandeid sportlastele.

Veebiseminari juhtisid WADA tegevdirektor Dr. Olivier Rabin, Rahvusvahelise Paralümpiakomitee antidopingu juht James Sclater ning olümpiasportlane ja WADA tervise-, meditsiini-, ja teaduskomitee liige Dr. Lenka Wech.

Arutelul käsitleti mitmeid olulisi küsimusi, sh anti selgitusi WADA poolt koostatud Q&A (küsimused ja vastused) dokumendile. WADA on seisukohal, et teadusuuringutele tuginedes on vaktsineerimine kindlasti soovitatav. Tokyo 2020 mängudel osalevatel sportlastel ja tugipersonalil tuleb tutvuda mängudel osalemisega seotud ohutus- ja käitumisjuhistega – vt Athlete’s Playbook.

Mõned olulisemad teemapüstitused:

Kas vaktsineerimisest tingitud kõrvaltoimed võivad mõjutada sportlikku sooritusvõimet?
Dr. Lenka Wech selgitas põhjalikult, et vaktsineerimine võib tõepoolest põhjustada kõrvaltoimeid (valu süstekohas, kerge palavik, lihasvalu) ning soovitab planeerida vaktsineerimise ajaks madala ja mõõduka intensiivsusega treeningud. Samuti tuleb arvestada võimalusega, kui mõned treeningud on vaja taastumiseks vahele jätta. Sellest hoolimata rõhutatakse, et vaktsineerimise kõrvaltoimed on tõenäolisemalt kergemini talutavamad kui viiruse enese läbipõdemine. Teadaolevalt on juhtumeid, mil koroonaviiruse põdemine on avaldanud pikaajalist mõju tervisele ning sportlastel ei tasuks sellega riskida.

NB! Covid-19 vaktsiinide koostis ei ole vastuolus ausa spordi põhimõtete ega WADA keelatud ainete ja keelatud meetodite nimekirjaga. WADA jälgib Covid-19 vaktsiine puudutavat infot äärmise põhjalikkusega ning kohe, kui mõne vaktsiini koostis osutub problemaatiliseks, teavitatakse sellest ka sportlaskonda.

Milliseid ravimeid võin kasutada, kui olen haigestunud koroonaviirusesse?
Koroonaviirusesse haigestunud sportlastel on sümptomite leevendamiseks kõige mõistlikum kasutada hapniku omastamist soodustavaid preparaate (oxygen supplements). Nende kasutamine on lubatud  nii võistlussiseselt kui -väliselt. Juhul kui tervenemine nõuab pikaajalisemat ravi, on sportlastel võimalik kasutada võistlusvälisel perioodil teatud glükokortikoide (NB! glükokortikoidid on KEELATUD võistlussiseselt!). Kui sportlane on otsustanud manustada mõnda ravimit ükskõik mis põhjusel, tuleb oma arsti teavitada, et tegu on sportlasega. Keelatud ainete ja keelatud meetodite nimekirja leiab SIIT ning ravimite lubatavust saab kontrollida Ravimiotsingus.

WADA Q&A:

Kas mind võidakse testida koroonaviiruse pandeemia ajal, arvestades hetkel kehtivaid piiranguid (sotsiaalne distantseerumine, karantiininõuded)?
Kui kohalike omavalitsuste ja terviseameti poolt kehtestatud nõuded ja eeskirjad on täidetud, võib testimine toimuda igal ajahetkel ja igal pool.

Kui mind testitakse, siis kuidas on nakatumisrisk miinimumini viidud?
Dopinguvastased organisatsioonid (ADO) on võtnud kasutusele tõhusad meetmed, mis on kooskõlas terviseameti soovitustega ja peavad kinni nõuetest ja reeglitest, et kaitsta nii sportlaste kui dopingukontrolliametnike tervist. Lisainfo: WADA juhised testimiseks COVID-19 pandeemia ajal (25. november, 2020).

Milliseid konkreetseid meetmeid võtavad dopinguvastased organisatsioonid kasutusele?
Dopinguvastastele organisatsioonidele on antud konkreetsed soovitused dopingukontrolli protseduuri etappide võimalikult ohutuks läbiviimiseks (kinnaste kasutamine, regulaarne desinfitseerimine jms). Nii sportlased kui ka dopingukontrolliametnikud peavad kandma dopingukontrolli ruumis maske ja järgima terviseameti poolt seatud nõudeid (2+2 reegel). Rohkem täiendavat informatsiooni dopinguvastastele organisatsioonidele seatud nõuetest saab lugeda WADA juhendist.

Kas testimisprotseduuris on tehtud märkimisväärseid muudatusi?
Dopinguvastastel organisatsioonidele on antud mõned soovitused, mida testimise planeerimisel ja läbiviimisel järgida. Näiteks tuleb eelnevalt veenduda, et testitav sportlane ei ole nakatunud ning tunneb ennast tervena. Nakatumisest tuleb informeerida riiklikku dopinguvastast organisatsiooni, vältimaks asukohateabe vääredastamist või edastamata jätmist ja vältimaks dopingukontrolli personali võimalikku nakatumist.

Kuidas toimida, kui olen nakatunud koroonaviirusesse või on tekkinud teatud sümptomid?
Esikohale tuleb seada nii enda kui teiste ohutus. Esimeseks märksõnaks on isoleeritus (kodus püsimine ja füüsiliste lähikontaktide miinimumini viimine), teiseks pidev käte pesemine ja desinfitseerimine ning kõik muud abinõud, mis on soovitatud tervishoiuorganisatsioonide poolt. Lisaks tuleb võimalikust nakatumisest kindlasti teatada oma kohalikku tervishoiutöötajat, saamaks vajalikku nõu ja abi. Antidopingu kontekstis peab nakatumisest informeerima riiklikku antidopinguagentuuri, vältimaks asukohateabe vääredastamist või edastamata jätmist ja vältimaks dopingukontrolli personali võimalikku nakatumist.

Kuidas toimida juhul, kui olen olnud lähikontaktne ja pean olema karantiinis?
Esmalt tuleb järgida terviseameti poolt seatud nõudeid ja seejärel teavitada võimalikult kiiresti dopinguvastast organisatsiooni enda olukorrast.

Kas mul on endiselt vaja TUE-t taotleda, kui otsustan kasutada ravimit, mis on keelatud ainete ja keelatud meetodite nimekirjas?
Jah, olenemata Covid-19 levikust ja erimeetmetest ei ole selles osas midagi muutunud. Niikaua kui tegutsed sportlasena, vastutad sina oma kehtiva TUE eest. Juhul kui sul on TUE taotlemisega raskusi (nt. liikumispiirang või on võimatu arstilt vajalikke dokumente kätte saada), siis tuleb kogu kirjavahetus arsti või teiste seotud isikutega alles jätta (dokumentatsioon säilitada, tõendamiseks) ning sellest kõigest teavitada kohalikku antidopinguagentuuri.

Rahvusvahelise TUE standardi kohaselt on sportlasel võimalik teatud erandlikel tingimustel taotleda TUE-t ka tagasiulatuvalt.

Kas ma pean endiselt edastama asukohateavet?
Jah, asukohateavet peab edastama samadel põhimõtetel nagu varemgi. Soovi korral on võimalik lisada asukohateabe edastamisel täiendavat informatsiooni (enda tervise või karantiininõuete kohta jms).

Kui olen karantiinis, isolatsioonis või tunnen muret, et testijad ei kasuta piisavalt ettevaatusabinõusid viiruse leviku edasikandumise suhtes, kas tohin testimisest keelduda?
Ei, kui just ei ole riiklikku üleüldist liikumispiirangut kehtestatud, millest kõik peavad kinni pidama. Testimine jätkub samamoodi kui varem ja ühtegi mõjuvat põhjust keeldumiseks ei ole. Testimisest keeldumisele või testiprotsessis mitte osalemisele/selle pooleli jätmisel/proovide rikkumisele järgneb antidopingualase tegevuse mõistes tavaprotsess – seda võetakse arvesse dopinguvastase reegli rikkumisena. Sportlasel on õigus esindajale ning kui teie esindaja puudub testimiselt koroonaviiruse pandeemiast tingitud põhjusel, siis seda võetakse tulemuste haldamisel arvesse.

Kuidas ma saan selles kindel olla, et olukorra taastudes on puhas sport säilinud ja tulevikus saan võistelda dopinguvabas keskkonnas?
WADA teeb tõhusalt koostööd dopinguvastaste organisatsioonidega, et testimised saaksid olla nii efektiivsed kui olukorda arvestades võimalik. Kuivõrd pandeemia tõttu on testimiste arv langenud, ei ole see mõjutanud dopinguvastast uurimistegevust.

Nii hetkel kui varem võetud proove säilitatakse vastavalt nõetele ning analüüsitakse ka hiljem koos sportlase bioloogilise passiga. Hiljemgi võib selline kooslus või dopinguproov näidata keelatud aine tarvitamist praegusel perioodil. Kuigi testimismahte on vähendatud, saab sportlane näidata eeskuju ja panustada antidopingualase teabe levitamisele ja säilimisele, hoides end kursis uuema infoga nii WADAlt kui mujalt ja jagades seda teistega. Lisaks saab sportlane end harida WADA antidopingualastel veebikoolitustel, kasutades e-õppe platvormi AdEL.

Kas peaksin ennast Covid-19 vastu vaktsineerima või on oht, et see võib põhjustada positiivse dopinguproovi?
Teie endi ja teid ümbritsevate inimeste tervise huvides on vägagi soovitatav vaktsineerida ennast koroonaviiruse vastu. Covid-19 vaktsiinide koostis ei ole vastuolus ausa spordi põhimõtete ega WADA keelatud ainete ja keelatud meetodite nimekirjaga. WADA jälgib Covid-19 vaktsiine puudutavat infot äärmise põhjalikkusega ning kohe, kui mõne vaktsiini koostis osutub problemaatiliseks, teavitatakse sellest ka sportlaskonda.

Kas Covid-19 vaktsiin võib mõjutada minu sportlikku sooritust?
Iga vaktsiin võib põhjustada organismis ajutise füsioloogilise reaktsiooni, millega kaasnevad sümptomid (palavik, lihasvalu, valu süstekohas). Küll aga puuduvad tõendid selle kohta, et kasutusloa saanud Covid-19 vaktsiinid põhjustaksid püsivat kehaliste võimete langust. Sealjuures tuleb märkida, et on mõningaid tõendeid selle kohta, et koroonaviiruse põdemine võib põhjustada pikaajalisi või püsivaid terviseprobleeme väikesel protsendil nakatunutest, sh noortel täiskasvanutel.

27.01.2021

Alates 2021 lisandus uus dopinguvastane reegel

Doping tähendab WADA koodeksi artiklites 2.1–2.11 sätestatud ühe või enama dopinguvastase reegli rikkumist. Uuenenud 2021. aasta WADA koodeksiga täienes dopinguvastaste reeglite nimekiri (senise 10 asemel nüüdsest 11 reeglit).

 

Uus artikkel 2.11. Sportlase või muu isiku tegevus eesmärgiga hoida ära ametiasutustesse pöördumine või maksta selle eest kätte.

Mida see tähendab?

* teise isiku ähvardamine või hirmutamine on mis tahes toiming eesmärgiga hoida ära isiku heauskne pöördumine WADA, dopinguvastase organisatsiooni, õiguskaitseorgani või muu asjaosalise organisatsiooni nimel uurimist teostava isiku poole dopinguvastase reegli väidetava rikkumise või koodeksi väidetava täitmata jätmise kohta teabe edastamiseks;

* kätte maksmine isikule, kes on heauskselt andnud WADA-le, dopinguvastasele organisatsioonile, õiguskaitseorganile või muu asjaosalise organisatsiooni nimel uurimist teostavale isikule tõendeid või teavet dopinguvastase reegli väidetava rikkumise või koodeksi väidetava täitmata jätmise kohta.

Kättemaks, ähvardamine ja hirmutamine hõlmavad asjaomase isiku vastast tegu, kui sellel puudub heauskne ajend või see on ebaproportsionaalne reaktsioon. Selle artikli eesmärk on kaitsta isikuid, kes annavad teavet heauskselt, mitte isikuid, kes esitavad teadvalt valeteateid.

Kättemaks tähendaks näiteks tegevust, millega ohustatakse teavet edastanud isikute, nende perekondade või nendega seotud isikute füüsilist või vaimset heaolu või majandushuve. Kättemaksuna ei käsitleta olukorda, kus dopinguvastane organisatsioon esitab teavet andnud isiku vastu heauskselt dopinguvastase reegli rikkumise väite. Artikli 2.11. tähenduses ei loeta teadet esitatuks heauskselt, kui teate esitanud isik teab, et see ei vasta tõele.

 

Vaata üle kõik dopinguvastaste reeglite rikkumised koos 2021 koodeksi täpsustavate kommentaaridega:

     1. Keelatud aine või selle metaboliitide või markerite sisaldumine sportlase proovis [2.1]
Sportlaste isiklik kohustus on tagada, et nende kehasse ei satuks ühtki keelatud ainet ning vastutavad ükskõik millise keelatud aine või selle metaboliitide või markerite eest, mis leitakse nende proovidest. Eeltoodu põhjal ei ole nimetatud dopinguvastase reegli rikkumise tuvastamiseks vaja tõendada, et sportlane on ainet kasutanud tahtlikult, süüliselt, hooletuse tõttu või teadlikult. Vt lisakommentaare WADA koodeksist.

     2. Sportlasepoolne keelatud aine või keelatud meetodi kasutamine või kasutamise katse [2.2]
Sportlaste isiklik kohustus on tagada, et nende organismi ei satuks ühtki keelatud ainet ja nad ei kasutataks ühtki keelatud meetodit. Ühtlasi  ei ole keelatud aine või keelatud meetodi kasutamisega seostuva dopinguvastase reegli rikkumise tuvastamiseks vaja tõendada, et sportlane on ainet või võtet kasutanud tahtlikult, süüliselt, hooletuse tõttu või teadlikult. Seega piisab rikkumise toimepanekuks sellest, et keelatud ainet või keelatud meetodit kasutati või üritati kasutada.

     3. Sportlasepoolne proovi võtmisest kõrvalehoidmine, sellest keeldumine või selles mitteosalemine [2.3]
Proovi võtmisest kõrvalehoidmine või ilma mõjuva põhjuseta sellest keeldumine või selles mitteosalemine pärast nõuetekohaselt volitatud isikult teate saamist. Proovi võtmisest kõrvalehoidmist keelava dopinguvastase reegli rikkumisega oleks tegemist näiteks juhul, kui tõendatakse, et sportlane peitis end dopingukontrolliametniku eest eesmärgiga hoiduda teate saamisest või testimisest. Proovi võtmises mitteosalemine võib tähendada sportlase tahtlikku või hooletut käitumist, kuid proovi võtmisest kõrvalehoidmine või sellest keeldumine kujutab endast sportlase tahtlikku käitumist.

     4. Sportlasepoolsed asukohateabega seotud rikkumised [2.4]
Registreeritud testimisbaasi kuuluva sportlase puudumine testimiselt ja/või asukohateabe esitamata jätmine tulemuste haldamise rahvusvahelise standardi tähenduses kolmel korral kaheteistkümne (12) kuu jooksul.

     5. Sportlase- või muu isiku poolne dopingukontrolli mis tahes osaga manipuleerimine või manipuleerimise katse [2.5]
Kommentaar mõiste „manipuleerimine“ juurde. Näiteks on selle artikli alusel keelatud testimise käigus muuta dopingukontrollivormile kantud identifitseerimisnumbreid, lõhkuda B-proovi analüüsi käigus B-proovi pudelit, muuta proovi, lisades sellesse võõrainet, või hirmutada või püüda hirmutada võimalikku tunnistajat või dopingukontrollimenetluse raames juba tunnistuse või teavet andnud tunnistajat. Manipuleerimine hõlmab ka väärkäitumist tulemuste haldamise ajal. Meetmeid, mis on võetud isiku õiguspäraseks kaitseks dopinguvastase reegli rikkumise süüdistuse vastu, ei loeta manipuleerimiseks. Ründavat käitumist dopingukontrolliametniku või muu dopingukontrolli kaasatud isiku suhtes, mis muul juhul ei tähenda manipuleerimist, arutatakse spordiorganisatsioonide distsiplinaareeskirjade alusel.

     6. Sportlase- või sportlase tugiisiku poolne keelatud aine või keelatud meetodi valdamine [2.6]
Mis tahes keelatud aine või keelatud meetodi valdamine sportlase poolt võistlussiseselt või mis tahes võistlusväliselt keelatud aine või keelatud meetodi valdamine sportlase poolt võistlusväliselt, kui sportlane ei tõenda, et sellise aine või meetodi valdamine on kooskõlas artikli 4.4 alusel võimaldatud raviotstarbelise kasutamise erandiga, või ei esita muud vastuvõetavat põhjendust. Mis tahes keelatud aine või keelatud meetodi valdamine sportlase tugiisiku poolt võistlussiseselt või mis tahes võistlusväliselt keelatud aine või keelatud meetodi valdamine sportlase tugiisiku poolt võistlusväliselt seoses sportlase, võistluse või treeninguga, kui sportlase tugiisik ei tõenda, et sellise aine või võtte valdamine on kooskõlas artikli 4.4 alusel sportlasele võimaldatud raviotstarbelise kasutamise erandiga, või ei esita muud vastuvõetavat põhjendust.

Vastuvõetav põhjendus ei ole näiteks keelatud aine ostmine või valdamine sõbrale või sugulasele edasiandmiseks, välja arvatud põhjendatud meditsiiniliste asjaolude korral, kui arst on väljastanud vastavale isikule retsepti, nt insuliini ostmiseks diabeetikust lapsele.
Vastuvõetav põhjendus võib muu hulgas olla näiteks a) olukord, kus sportlane või meeskonna arst valdab keelatud aineid või meetodit ägedate terviseprobleemide ja hädaolukordade tarbeks (nt epinefriini automaatsüstal) või b) olukord, kus sportlane valdab keelatud ainet või meetodit ravieesmärgil vahetult enne raviotstarbelise kasutamise erandi taotlemist ja sellekohase otsuse saamist.

     7. Mis tahes keelatud aine või keelatud meetodi sportlase- või muu isiku poolne edasiandmine või edasiandmise katse [2.7]

Edasiandmine – keelatud aine või keelatud meetodi (kas vahetult või mis tahes elektrooniliste või muude vahendite abil) müümine, andmine, vedu, saatmine, kohaletoimetamine või levitamine (või nimetatud eesmärgil valdamine) mis tahes kolmandale isikule sportlase, sportlase tugipersonali või mis tahes muu isiku poolt, kes kuulub dopinguvastase organisatsiooni volialasse.

     8. Mis tahes sportlasele võistlussiseselt mis tahes keelatud aine manustamine või manustamise katse või tema suhtes keelatud meetodi kasutamine või kasutamise katse, või mis tahes sportlasele võistlusväliselt mis tahes keelatud aine manustamine või manustamise katse või tema suhtes võistlusväliselt keelatud meetodi kasutamine või kasutamise katse sportlase või muu isiku poolt [2.8]

     9. Sportlase- või muu isiku poolne osavõtt või osavõtu katse [2.9]
Abi osutamine, kihutamine, kaasa aitamine, kallutamine, ühine tegutsemine, varjamine või muu tahtlik osavõtt tegevusest või katse võtta osa tegevusest, millega teine isik rikub dopinguvastast reeglit, teeb katset seda teha või rikub artiklit 10.14.1. Osavõtt või osavõtu katse võib seisneda kas füüsilises või psühholoogilises abistamises.

    10. Sportlase või muu isiku keelatud seotus [2.10]
Sportlase või muu dopinguvastase organisatsiooni volialasse kuuluva isiku kutsealane või spordist tulenev seotus sportlase mis tahes tugiisikuga:

* kes kannab võistluskeeldu, juhul kui ta kuulub dopinguvastase organisatsiooni volialasse, või

* kes, juhul kui ta ei kuulu dopinguvastase organisatsiooni volialasse ja koodeksi järgi ei ole tulemuste haldamise menetluses määratud võistluskeeldu, on süüdi mõistetud toimingus või kelle suhtes on kriminaal-, distsiplinaar- või kutsealase menetluse raames leitud, et ta on teinud toimingu, mis oleks tähendanud dopinguvastaste reeglite rikkumist, kui selle isiku suhtes kehtiksid koodeksiga kooskõlas olevad reeglid. Selline isik loetakse mittesobivaks kas kuue (6) aasta jooksul, arvates kriminaal-, kutsealase või distsiplinaarmenetluse raames langetatud otsusest, või kui kriminaal-, distsiplinaar- või kutsealases menetluses määratud karistus on pikem, siis kuni nimetatud menetluses määratud karistuse lõpuni, või

* kes tegutseb eelpool nimetatud punktides kirjeldatud isiku esindaja või vahendajana.

Sportlased ja muud isikud ei tohi teha koostööd juhendajate, treenerite, arstide või sportlase muu tugipersonaliga, kellele on määratud võistluskeeld dopinguvastase reegli rikkumise tõttu või kes on kriminaalkorras või kutsealase distsiplinaarmenetluse raames mõistetud süüdi dopinguga seotud teos. Keelatud on ka seotus mis tahes muu sportlasega, kes tegutseb treenerina või sportlase tugiisikuna talle määratud võistluskeelu ajal. Näiteid keelatud seotuse kohta: treenimis-, strateegia-, oskuste-, toitumis- või ravialase nõuande saamine; nõustamise, ravi või retseptide saamine; mis tahes kehaeritiste andmine analüüsideks või sportlase tugiisikul agendi või esindajana tegutsemise võimaldamine. Keelatud seotusega ei pea kaasnema mis tahes vormis hüvitise maksmist. Kuigi artikliga 2.10 ei kohustata dopinguvastast organisatsiooni teavitama sportlast või muud isikut sportlase tugiisiku mittesobivusest, oleks niisuguse võimaliku teate olemasolu tähtis tõend selle kohta, et sportlane või muu isik teadis sportlase tugiisiku mittesobivusest.

     11. Sportlase või muu isiku tegevus eesmärgiga hoida ära ametiasutustesse pöördumine või maksta selle eest kätte [2.11]
* mis tahes toiming, millega ähvardatakse või püütakse hirmutada teist isikut eesmärgiga hoida ära isiku heauskne pöördumine WADA, dopinguvastase organisatsiooni, õiguskaitseorgani, järelevalve- või kutsealase distsiplinaarorgani, asjakohaseid asju arutava organi või WADA või dopinguvastase organisatsiooni nimel uurimist teostava isiku poole dopinguvastase reegli väidetava rikkumise või koodeksi väidetava täitmata jätmise kohta teabe edastamiseks;
* kätte maksmine isikule, kes on heauskselt andnud WADA-le, dopinguvastasele organisatsioonile, õiguskaitseorganile, järelevalve- või kutsealasele distsiplinaarorganile, asjakohaseid asju arutavale organile või WADA või dopinguvastase organisatsiooni nimel uurimist teostavale isikule tõendeid või teavet dopinguvastase reegli väidetava rikkumise või koodeksi väidetava täitmata jätmise kohta.

Artikli 2.11 tähenduses hõlmavad kättemaks, ähvardamine ja hirmutamine asjaomase isiku vastast tegu, kui sellel puudub heauskne ajend või see on ebaproportsionaalne reaktsioon.Selle artikli eesmärk on kaitsta isikuid, kes annavad teavet heauskselt, mitte isikuid, kes esitavad teadvalt valeteateid.Kättemaks tähendaks näiteks tegevust, millega ohustatakse teavet edastanud isikute, nende perekondade või nendega seotud isikute füüsilist või vaimset heaolu või majandushuve. Kättemaksuna ei käsitata olukorda, kus dopinguvastane organisatsioon esitab teavet andnud isiku vastu heauskselt dopinguvastase reegli rikkumise väite. Artikli 2.11 tähenduses ei loeta teadet esitatuks heauskselt, kui teate esitanud isik teab, et see ei vasta tõele.

WADA avaldas seisukoha Covid-19 vaktsiinide osas 

23.12.2020

WADA andis teada, et Covid-19 vaktsiine puudutavat infot jälgitakse äärmise põhjalikkusega ning kohe, kui mõne vaktsiini koostis osutub problemaatiliseks, teavitatakse sellest ka sportlaskonda. Pandeemia ajal on WADA jaoks peamine sportlaste tervise tagamine ning praegune seisukoht on see, et Covid-19 vaktsiinide koostis ei ole vastuolus ausa spordi põhimõtete ega WADA keelatud ainete ja keelatud meetodite nimekirjaga. WADA jätkab tihedat koostööd nii vaktsiinide tootjatega (sh Pfizer) kui ka üldist ravimitööstust esindava organisatsiooniga (International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations), teadmaks pakutavate vaktsiinide täpset koostist ning tagamaks uusima info kiire kommunikeerimine sportlastele ja tugipersonalile.

Loe kogu uudist SIIT.

Kogu Covid-19 puudutav info on kättesaadav WADA kodulehel.

Eestikeelse ülevaate Covid-19 vaktsiiniarendusest leiab Ravimiameti veebilehelt: https://ravimiamet.ee/

Lisainfo:

Janne Sepp, janne.sepp@antidoping.ee