UNESCO spordis dopingu kasutamise vastane rahvusvaheline konventsioon, kiideti heaks Eesti valitsuse poolt 17. augustil 2007. aastal. Konventsiooni lisaks on dopinguvastane koodeks.

UNESCO dopinguvastase konventsiooni täistekst eesti keeles (lisadeta).