Jalgpallivõistlustel ja teistel spordiüritustel turvalisuse, julgeoleku ja teenindamise lõimitud lähenemisviisi käsitlev Euroopa Nõukogu konventsioon eesti keeles ja inglise keeles.

Ülevaatlik informatsioon:

Jalgpallivõistlustel ja teistel spordiüritustel turvalisuse, julgeoleku ja teenindamise lõimitud lähenemisviisi käsitlev EN konventsioon

Mis on konventsiooni eesmärk?

Uus konventsioon põhineb 1985. aastal vastu võetud pealtvaatajate vägivalla Euroopa konventsiooni järel toimunud rahvusvahelisel koostööl.

Uus konventsioon on ainus rahvusvaheliselt siduv dokument integreeritud lähenemisviisi kehtestamiseks, mis põhineb kolmel üksteisest sõltuval sambal: ohutus, turvalisus ja teenindus.

Eesmärk on liikuda vägivallale keskendunud lähenemisviisilt integreeritud lähenemisviisile, mis põhineb ohutusel, turvalisusel ja teenusel.

Pakutakse meetmeid, mis põhinevad Euroopas välja töötatud kõrgeimatel ohutuse, turvalisuse ja teenuse standarditel.

Edendatakse samuti koostööd kõigi avaliku ja erasektori sidusrühmade, sealhulgas toetajate vahel, et tagada jalgpallivõistlustel ja muudel spordiüritustel ohutu, turvaline ja tervitatav keskkond.