Macolini konventsioon on juriidiline vahend ja ainus rahvusvaheline õigusraamistik spordivõistlustega manipuleerimise kohta. Selles palutakse riigiasutustel teha koostööd spordiorganisatsioonide, kihlvedude korraldajate ja võistluste korraldajatega, et ennetada, avastada ja karistada spordivõistlustega manipuleerimist. Selles tehakse ettepanek ühise õigusraamistiku kohta tõhusaks rahvusvaheliseks koostööks, et reageerida sellele ülemaailmsele ohule.

Spordivõistlustega manipuleerimise vastane Euroopa Nõukogu konventsioon

Spordivõistlustega manipuleerimise vastane Euroopa Nõukogu konventsioon (seletuskiri)

Euroopa Nõukogu konventsioon (ENG)