Lõik konventsioonist: “Viimased aastad on ikka ja jälle näidanud, et ka sport on vastuvõtlik skandaalidele ning et järjest rohkem neist on seotud “tulemuste kokkuleppimisega”. See nähtus, mida käesolevas seletuskirjas kasutatakse üldisemas “spordivõistlustega manipuleerimise” tähenduses, ei piirdu üksnes mängudega, st võistlustega, kus kaks inimest või võistkonda võistlevad omavahel, ega spordivõitluse lõpptulemuse ühekordse manipuleerimisega, vaid hõlmab spordivõitluste käigu või tulemuse tahtlikku või ebaausat muutmist, et kõrvaldada kogu sellise võistlusega seotud määramatus või osa sellest eesmärgiga saada põhjendamatu eelis endale või teistele. Spordivõistlustega manipuleerimine on uuel aastatuhandel võtnud murettekitavad proportsioonid.”

Spordivõistlustega manipuleerimise vastane Euroopa Nõukogu konventsioon

Spordivõistlustega manipuleerimise vastane Euroopa Nõukogu konventsioon (seletuskiri)

Euroopa Nõukogu konventsioon (ENG)