Statistika

Eestis kogutakse aastas keskmiselt 500 dopinguproovi ning iga-aastaselt registreeritakse 4-5 dopinguvastaste reeglite rikkumist ehk dopingujuhtumit, mis teeb tuvastamiseks 1%.

2019. aastal tegi Eesti Antidoping 581 dopinguproovi, keskmiselt 1,6 dopinguproovi päevas. Eesti sportlastelt koguti (EAD poolt algatatud) 429 ning rahvusvahelisel tellimusel 152 proovi. 2019. a tuvastati 10 dopingureegli rikkumist (tuvastamine 1,7%).

Lisainfo karistuste ja menetluste kohta VÕISTLUSKEELUD ja kohustuslikud esialgsed võistluskeelud.

 

Joonis: 2019. a Eesti Antidopingu algatusel Eestis testitud sportlased (ABP- sportlase bioloogiline pass)

 

2020 oli Eesti sportlaste seas 258 testimiskorda (sample collections, nii võistlussiseselt kui võistlusväliselt), mis on 5% vähem kui 2019. a. Arvestades COVID levikut ning piiranguid vähenes aga rahvusvaheline tellimus 85%, mis mõjutas ka analüüside koguarvu, mis kokku vähenes eelmise aastaga võrreldes 40%.

2020 testisime kokku 30 spordialal (2019: 25), ning suurendasime registreeritud testimisbaasis olevate sportlaste arvu (2019 oli 35 sportlast, 2020 oli 57, lisaks 16 rahvusvaheliste alaliitude testibaaside sportlast).

Kehtivaid karistusi ja esialgseid võistluskeelde saab vaadata tabelist.

 

WADA 2019 raporti kohaselt võetakse maailmas aastas kokku ca 400 000 dopinguproovi (2018: 375 447), veidi enam võistlussiseseid (IC) kui võistlusväliseid (OOC), peamiselt uriiniproove (U). Nendest halbu analüütilisi leide (AAF) tuvastatakse ca 1,3%.

Allikas: WADA 2019 raport

 

Tabelis on koondatud Eestis tehtud testide statistika 2014-2018.

Asukohateabega seotud rikkumiste menetlemine