Eestis kogutakse aastas keskmiselt 500 dopinguproovi ning iga-aastaselt registreeritakse 4-5 dopinguvastaste reeglite rikkumist ehk dopingujuhtumit, mis teeb tuvastamiseks 1%.

2021. aastal kogus Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus (EADSE) 544 dopinguproovi. EADSE testis kokku 463 sportlast, nende hulgast Eesti sportlasi 270 korral ning rahvusvahelisel tellimusel tehti 193 proovi. Kokku testiti sportlasi 35 eri spordialalt.

Lisainfo karistuste ja menetluste kohta VÕISTLUSKEELUD ja kohustuslikud esialgsed võistluskeelud.

2020 oli Eesti sportlaste seas 258 testimiskorda (sample collections, nii võistlussiseselt kui võistlusväliselt), mis on 5% vähem kui 2019. a. Arvestades COVID levikut ning piiranguid vähenes aga rahvusvaheline tellimus 85%, mis mõjutas ka analüüside koguarvu, mis kokku vähenes eelmise aastaga võrreldes 40%.

2020 testisime kokku 30 spordialal (2019: 25), ning suurendasime registreeritud testimisbaasis olevate sportlaste arvu (2019 oli 35 sportlast, 2020 oli 57, lisaks 16 rahvusvaheliste alaliitude testibaaside sportlast).

2019. aastal tegi Eesti Antidoping 581 dopinguproovi, keskmiselt 1,6 dopinguproovi päevas. Eesti sportlastelt koguti (EAD poolt algatatud) 429 ning rahvusvahelisel tellimusel 152 proovi. 2019. a tuvastati 10 dopingureegli rikkumist (tuvastamine 1,7%).

Kehtivaid karistusi ja esialgseid võistluskeelde saab vaadata tabelist.

WADA dopingureeglite rikkumiste raport 2019/2020

Maailma dopinguvastase agentuuri (WADA) 20. detsembri raportist ilmneb, et 2019. aastal WADA akrediteeritud laborites analüüsitud 278 047 dopinguproovist raporteeriti halb analüütiline leid (AAF) ehk lihtsamalt öeldes positiivne dopinguproov 1% juhtudest. Nende hulgast 1535 korral määrati reaalne karistus (57%) ning 20% on siiani lahenduse ootel.

22. detsembri raportist ilmneb, et 2020. aastal analüüsiti ülemaailmselt 149,758 dopinguproovi ehk 46% võrra vähem kui 2019. aastal. Nende hulgast raporteeriti AAF 0,97% juhtudest.

WADA 2019 raporti kohaselt võetakse maailmas aastas kokku ca 400 000 dopinguproovi (2018: 375 447), veidi enam võistlussiseseid (IC) kui võistlusväliseid (OOC), peamiselt uriiniproove (U). Nendest halbu analüütilisi leide (AAF) tuvastatakse ca 1,3%.

Allikas: WADA 2019 raport

Tabelis on koondatud Eestis tehtud testide statistika 2014-2018.

Asukohateabega seotud rikkumiste menetlemine