Kuidas taotlus esitada?

Sportlane peaks esitama raviotstarbelise kasutamise erandi taotluse asjakohasele dopinguvastasele organisatsioonile ADAMSi kaudu (need sportlased kes täidavad ADAMSit) või muul, dopinguvastase organisatsiooni poolt ettenähtud moel.

Kuhu TUE taotlus saata?

Rahvusvahelise tasandi sportlased:

taotlus saata rahvusvahelisele spordiföderatsioonile (IF) inglise keeles

Riikliku taseme sportlased:

taotlused saata riigi antidopingu organisatsioonile (EADSE).

Muud sportlased:

taotlused saata riigi antidopingu organisatsioonile (EADSE).

Lisanfo: WADA ja rahvusvahelise spordialaliidu kodulehelt

Lae TUE taotlus alla

Taotlusele tuleb lisada:

  • nõuetekohase väljaõppega arsti kinnitus selle kohta, et sportlasel on konkreetset keelatud ainet või keelatud võtet vaja kasutada raviotstarbel, ning
  • põhjalik haiguslugu, sealhulgas algse diagnoosi pannud arsti(de) koostatud dokumendid (kui võimalik) ning kõikide taotlusega seotud läbivaatuste, laboratoorsete uuringute ja piltkujutiste tulemused.

TUE-taotluses vale info esitamine (sh märkimata jätmine, et varasem TUE-taotlus, mis esitati teisele dopinguvastasele organisatsioonile, jäeti rahuldamata) võib tuua kaasa süüdistuse manipuleerimises.

Sportlane ei tohiks eeldada, et tema taotlus TUE võimaldamiseks või uuendamiseks rahuldatakse. Kui sportlane kasutab, valdab või manustab keelatud ainet enne taotluse rahuldamist, teeb ta seda omal riisikol.

WADA rahvusvaheline TUE standard al 2021

WADA rahvusvaheline TUE standard (ENG) al 2021

WADA juhised TUE taotlemisel leiad SIIT (2021)

Lisainfo: info@eadse.ee, Henn Vallimäe tel +372 5022554.

TUE komisjon

TUE-komisjon on ainuke Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA hallatav komisjon, mis tegeleb
eriotstarbeliste lubade hindamise ja väljastamisega. Komisjon tegutseb koosseisus:

Karel Tomberg

Mari-Liis Laanetu

Alar Irs

Erve Sõõru